Oulun Energia investoi 19 miljoonaa Laanilan voimalaitosalueelle – tähtäin kohti hiilineutraaliutta 2030

Oulun Energian biovoimalaitos Laanilassa vasemmalla ja jätettä polttava ekovoimalaitos oikealla, jonka yhteyteen rakennetaan uusi turbiini. Kuva: Samuli Rinne

Talous

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun Energia on panostanut pitkäjänteisesti Laanilan voimalaitosalueen kehittymiseen ja tulevaisuuteen. Uusi biovoimalaitos aloitti toimintansa kolmisen vuotta sitten.

Viime vuonna julkistettiin myös yhteistyösopimus Junnikkalan sahan kanssa, jossa lämmitysenergiaa on tarkoitus jakaa sahalaitoksen kuivaamoihin biovoimalaitokselta samalla, kun sahalta ylijääneet bioenergianlähteet hyödynnetään Oulun Energian sähkön ja lämmön tuotannossa. Junnikkalan saha aloittaa toimintansa vuoden 2023 loppupuolella. Nyt tehtävät uudet investoinnit vakiinnuttavat Laanilan alueen asemaa entisestään sekä mahdollistavat uutta teollista toimintaa alueelle.

Lämmöntuotantoa sähkökattilan avulla

Lämmöntuotanto sähköistyy ja muuttuu tulevaisuudessa päästöttömäksi. Osana tätä kehitystä Oulun Energia on päättänyt rakentaa ensimmäisen sähkökattilansa kaukolämmön tuotantoon Laanilan voimalaitosalueelle.

Sähkökattilalla on tarkoitus tuottaa lämpöä edullisen sähkönhinnan aikoina asiakkaille kilpailukykyisesti. Sähkökattilainvestointi on myös tärkeä etappi Oulun Energian hiilineutraaliuspolulla, koska sen avulla voidaan vähentää öljyn käyttöä. Sähkökattila on teholtaan 40 megawattia ja sen on määrä valmistua vuoden 2023 lopussa.

Sähköntuotantoa turbiinin avulla

Sähkön saatavuudella on tulevaisuuden energiajärjestelmässä suuri merkitys, jotta sähkönhinta säilyy kohtuullisena. Oulun Energia investoi lisäsähköntuotantoon rakentamalla uuden turbiinin ekovoimalaitoksen yhteyteen. Turbiinin avulla voidaan tuottaa sähköä myös jätepolttoaineista.

Ekovoimalaitos on sopiva turbiinille, sillä laitosta ajetaan ympäri vuoden maksimaalisella tuotannolla, huoltoseisakkeja lukuun ottamatta. Turbiinin teho on kuusi megawattia ja se otetaan käyttöön tämän vuoden loppupuolella.

Käyttöpaikkamurska käyttöön 2024

Oulun Energialla tulevaisuuden polttoainevalinnat ovat uusiutuvia. Turpeesta ollaan luopumassa, jolloin puusta tulee voimalaitosten pääpolttoaine. Laanilan biovoimalaitokselle rakennettavalla käyttöpaikkamurskalla haketetaan energiapuuta biovoimalaitoksen polttoaineeksi.

Sähkökäyttöisen puumurskan avulla parannetaan haketoimitusten toimitusvarmuutta ja vähennetään hakettamisen ympäristövaikutuksia, kun hakettaminen tehdään ilman fossiilista polttoainetta. Murska otetaan suunnitelmien mukaan käyttöön vuoden 2024 alkupuolella.

”Laanilan alueen kehittyminen on Oulun Energialle ja koko Oululle tärkeä asia. Näytämme konkreettisesti, että Oulussa halutaan panostaa energiasiirtymään – puhtaaseen ja tehokkaaseen energiantuotantoon. Investoinnit luovat uusia työpaikkoja, rahavirtoja sekä tukevat erinomaisesti alueen kehittymistä päästöttömäksi energialähteeksi ja mahdollistavat myös muuta uutta teollista toimintaa Laanilaan”, kertoo energiantuotannon liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala Oulun Energialta.