Ouluilo-joulukeräys auttaa heikoimmassa asemassa olevia oululaisia

Seurakunnat auttavat kansalaisia monin eri tavoin. Tänään alkaa Ouluilo-joulukeräys. Kuva: Eveliina Pylväs

Talous

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Keräysvaroja käytetään ihmisten taloudelliseen auttamiseen Oulun seurakuntien diakoniatyön kautta tilanteissa, joissa muut etuudet ja sosiaalitoimen tuki ei ole riittävää. Varat ohjataan lyhentämättöminä avustustoimintaan ilman erillisiä keräyskuluja. 

Koronapandemian ja Ukrainan sodan mukanaan tuomat erilaiset vaikutukset näkyvät entistä enemmän diakoniatyön arjessa. Elämän perustarpeiden, kuten sähkön sekä ruoan hintojen nopea nousu ovat vaikeuttaneet ihmisten taloudellista tilannetta entistä enemmän. Muuttunut maailman tilanne koskettaa yhä useampaa, osaa suoraan ja toisia viiveellä. 

”Ihmisten taloudellinen tilanne on selkeästi huonontunut. Diakoniatyön piiriin on tullut uusia asiakasryhmiä ja asiakasmäärät ovat kasvaneet. Siksi Ouluilo-joulukeräystä ei ole haluttu rajata millekään tietylle kohderyhmälle, esimerkiksi perheille tai yksinäisille”, Oulun seurakuntayhtymän diakoniatyöntekijä Kari Rekilä sanoo.   

Keräysvaroilla voidaan esimerkiksi maksaa laskuja, tai sen turvin voidaan myöntää ruokakassi tai lahjakortti ruokakauppaan. Sopivin tapa auttaa katsotaan tilannekohtaisesti.     

Varoilla rahoitetaan myös työttömien ja vähävaraisten ruokailuja, joita järjestetään säännöllisesti Oulun seurakunnissa. 

Ouluilo-joulukeräys jatkuu vuoden loppuun. Lisätietoa keräyksestä ja lahjoitustavat osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ouluilo. 

Oulun seurakuntayhtymälle on myönnetty pysyvä rahankeräyslupa diakoniseen avustustoimintaan. Lupa on voimassa 1.9.2020 alkaen toistaiseksi. Rahankeräyslupa: numero RA/2020/678