Nuoret odottavat jo yrittäjäkasvatusta kouluissa – sitä edistetään Pohjois-Pohjanmaalla laajan yhteistyön avulla

Nuoret esittelivät yritysideoitaan Uskalla yrittää -tapahtumassa kauppakeskus Valkeassa helmikuussa. Kuva: Anne Törne

Talous

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Yrittäjäkasvatuksen strategiaa on hiottu Väkevä – Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana yrittäjyyskasvatusta -hankkeessa, jossa on ollut mukana Pohjois-Pohjanmaan koulutusorganisaatioita, yrittäjyyskasvatuksen yhteistyökumppaneita ja yrittäjiä.

Oulun yliopiston koulutusrehtorin Tapio Koivun mukaan yrittäjyyden merkitys ja rooli ovat muuttuneet parikymmenen viime vuoden aikana start-up- ja kasvuyritysten myötä. Innovaatiot, teknologia ja yrittäjyys kietoutuvat koko ajan tiiviimmin yhteen.

”Esimerkiksi Oulun yliopisto tarjoaa laajan kattauksen koulutusta ja osaamista yrittäjyydelle sen eri tarpeisiin. Voi suorittaa yrittäjyyden sivuaineen tai opiskella vaikkapa mikroyrittäjyyden opintoja jatkuvan oppimisen periaattein. Jopa alakouluikäisille on tiedekasvatuksen lipun alla tarjolla yhteistyötä”, Koivu sanoo Oulun yliopiston tiedotteessa.

”Varsinkin korkeakouluissa aloittavat nuoret odottavatkin laadukasta yrittäjyysopetusta.”

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja Matti Muhoksen mukaan yrittäjyyskasvatuksen eteen tehty työ näkyy ja kuuluu.

”Yrittäjyyskasvatus on Suomen kouluissa globaalisti yrittäjyysilmastoa luotaavan Global Entrepreneurship Monitorin tutkimuksen mukaan maavertailun kärkimaiden joukossa. Varsinkin korkeakouluissa aloittavat nuoret odottavatkin laadukasta yrittäjyysopetusta”, Muhos sanoo.

”Nuorten yrittäjyysintentiot on jatkossa tärkeä saada kanavoitua käytännön yrityskokeiluiksi, sillä Suomessa yritysten perustamistiheys on Maailmanpankin tilaston mukaan pohjoismaisia verrokkejamme alhaisemmalla tasolla. Viime vuodet tämä indikaattori on ollut kuitenkin ilahduttavasti kasvussa. Yrittäjyyskasvatukseen kannattaa panostaa”, Muhos jatkaa.

Kolme teemaa ja tavoitetta

Uudistetussa yrittäjyyskasvatuksen strategiassa ovat mukana kestävän kehityksen, digitalisaation ja kansainvälistymisen tavoitteet jokaiselle koulutusasteelle.

”Tulevaisuudessa kestävä kehitys tulee olemaan kriittinen kilpailukykyä määrittävä tekijä. Digitalisaatio luo mahdollisuuksia uudelle yrittäjyydelle ja yrittäjyyden uudistumiselle. Toimintaympäristö kansainvälistyy, ja yritykset toimivat entistä enemmän monikulttuurisen henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa”, kertoo Oamkin lehtori Ulla Mäntykangas.

”Tulevaisuudessa kestävä kehitys tulee olemaan kriittinen kilpailukykyä määrittävä tekijä.”

Väkevä-hankkeessa kerättiin toimiviksi osoittautuneita digitaalisia ratkaisuja ja otettiin käyttöön erilaisia soveltuvia alakohtaisia oppimisympäristöjä ja yhteistyömalleja. Hankkeen osatoteuttajat sitouttavat organisaationsa mukaan kehittämistyöhön.

”Yhteisessä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamismallissa on mahdollista saavuttaa jokaisen kolmen teeman tavoitteet pilkkomalla ne hallittaviksi osakokonaisuuksiksi kouluasteittain”, kertoo yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäopettaja Eemeli Alanne Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluista.

Uudistetulle minunpolkuni.fi-sivustolle on koottu sekä yrittäjyyskasvatuksen mallin strategian sisältö että niihin liittyviä työkaluja ja vinkkejä jokaiselle kouluasteelle.

Yrittäjäkasvatuksen strategia julkistetaan Väkevä-hankkeen loppuseminaarissa 30.3. klo 9–15.30.  ESR:n rahoittamaa VÄKEVÄ-hanketta koordinoi Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE. Osatoteuttajina ovat Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Koulutuskuntayhtymä Brahe, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulun kaupunki ja Koulutuskuntayhtymä OSAO. Rahoittajana on myös Kerttu Saalasti säätiö.

Lisätietoa Väkevä-hankkeen loppuseminaarista Oulun yliopiston sivuilta.