Lietteestä valmistettu biohiili voi hillitä ilmastonmuutosta, selvisi Oulun Veden ja Kiertokaaren kokeilussa

Biohiili näyttää tavalliselta hiileltä, mutta se on valmistettu jätevedenpuhdistuksessa syntyvästä lietteestä sekä Kiertokaareen tuodusta puutavarasta. Kuva: Sofia Risteelä

Talous

Julkaistu: Kirjoittaja: Lea Ansamaa

Jaa sosiaalisessa mediassa:

 

Pilottihankkeessa testattiin erilaisia seoksia, joilla biohiiltä voitaisiin tuottaa. Pelkkä jätevesiliete ei riitä, vaan biohiilen tekemiseen tarvitaan tukiainetta.

Oulun Veden jätevesilietteen kanssa kokeiltiin yhdistää esimerkiksi purku- ja jätepuuta, risuja, oksia sekä mäntyhaketta. Lisäksi testattiin, voidaanko biohiiltä tuottaa käyttämällä biokaasutuksessa syntyvää kiinteää mädätejäännöstä. Biohiiltä onnistuttiin tuottamaan jokaisella valitulla materiaaliseoksella.

“Erityisesti mädätejäännös sopi hiilen valmistamiseen erinomaisesti, sillä se oli helpompi kuivata kuin puuhake. Toki mädätejäännöksen käyttö kasvattaisi materiaalikierrätystä entisestään. Tulosten valossa olisi kiinnostavaa selvittää, miten haravointijätettä voitaisiin käyttää biohiilen valmistuksessa”, kertoo prosessi-insinööri Sofia Risteelä Oulun Vedeltä.

Jokainen tuotetuista biohiilistä voisi saada sertifioinnin European Biocharista. Sertifikaatti tarvitaan, jotta kestävästi tuotettua biohiiltä voitaisiin käyttää teollisuudessa.

Lupaava tutkimuskohde

Jätevesilietteen tai mädätejäännöksen jalostaminen biohiileksi on viime aikoina noussut lupaavaksi tutkimuskohteeksi. Biohiilelle on useita käyttökohteita ja sen varastointi, käsittely ja kuljetus vaatii vähemmän tilaa lietteeseen verrattuna.

Jalostaminen vähentää jätevesilietteen haitallisten aineiden pitoisuuksia, mikä edistää tuotteen ympäristöystävällisyyttä ja käytettävyyttä. Lisäksi orgaaninen aines ja hiilidioksidi sitoutuvat tuotteeseen tavalla, joka estää sen vapautumisen ilmakehään ja hillitsee siten ilmastonmuutosta.

“Oulun Vesi on tehnyt jo päätöksen kuivatun lietteen jatkokäytöstä. Tulevaisuudessa mädätejäännöstä siis voidaan käyttää biohiilen valmistukseen. Se olisi lupaavaa ja kannattavaa”, pohtii Risteelä.

Oulun Ekohiili -hanke käynnistettiin toukokuussa 2022, jolloin saatiin rahoituspäätös. Ympäristöministeriö myönsi Oulun Ekohiili -hankkeelle rahoitusta ravinteiden kierrätyksen ja jätevesihuollon energiatehokkuuden hankkeisiin vuosina 2020–2026 myönnettävästä valtionavustuksesta. Hankkeen omarahoitusosuus muodostui kaupunginhallituksen kehittämissalkkujen määrärahoista, sillä hanke tukee Oulun kaupungin ympäristöohjelman kiertotalouteen ja hiilineutraaliuteen liittyviä tavoitteita.