Lakko vaikuttaisi monin tavoin myös Oulun kaupungin palveluihin tällä viikolla

Kunta-alan lakko sulkisi muun muassa lukiot, kirjastot ja uimahallit. Kuva: arkisto/Sanna Krook

Talous

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupungin uimahallit sekä iso osa muistakin sisäliikuntapaikoista ovat suljettuina ammattiliittojen lakon tullessa keskiviikosta torstaihin 6.–7. huhtikuuta.

Sisäliikuntapaikoista auki ovat Ouluhalli, Linnanmaan jäähalli, Värtön liikuntahalli, Toppilan liikuntatalo ja Kasarmin liikuntasali sekä koulujen ja päiväkotien liikuntasalit.

Ohjattuja ryhmiä tai muita ohjattuja liikuntapalveluita ei järjestetä myöskään avoinna olevissa liikuntapaikoissa. Liikuntapaikkojen vuoronvaraus palvelee normaalisti.

Ruokailut ja opetus

Lakon toteutuessa perusopetuksen luokille 1-9. ei järjestetä ruokailua tai eväsjakelua koulun puolesta. Lakkopäivät aiheuttavat mahdollisesti muutoksia ruokalistalle myös lakon jälkeisinä päivinä. Lukioiden opiskelijat opiskelevat omaehtoisesti kotona lakon ajan, eikä aterioita ole tarjolla.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan 4. huhtikuuta tekemän päätöksen mukaan, lakon alkaessa Oulun kaupungin järjestämän perusopetuksen oppilaiden koulutyö keskeytetään 6.-7. huhtikuuta. Samalla keskeytyy myös koulujen iltapäivätoiminta sekä erityishuoltolain mukainen aamu- ja iltapäivähoito.

Mikäli lakko peruuntuu, toiminta jatkuu normaaliin tapaan. Lakon peruuntumistieto saattaa tulla hyvinkin myöhäisessä vaiheessa

Päiväkodit ja perhepäivähoito

Mahdollisen työtaistelun takia päiväkotien ja perhepäivähoidon palvelua joudutaan rajaamaan ensisijaisesti niiltä perheiltä, joilla molemmat tai toinen huoltaja on kotona tai jotka opiskeluiden tai työn luonteen vuoksi eivät tarvitse lapselleen välttämätöntä hoitoa.

Palvelua tarjotaan työseisauksen aikana vain yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisissä tehtävissä toimiville sosiaali- ja terveydenhuollon, palo- ja pelastustoimen sekä poliisin henkilöstön lapsille. Työnantaja edellyttää, että molemmat huoltajat, tai ainut huoltaja yhden huoltajan perheessä, työskentelevät lakon aikana kriittisissä tehtävissä. 

Muutoksia avoimiin päiväkoteihin

Avoinna ovat seuraavat päiväkodit: Kiiminkijoen päiväkoti, Hintan päiväkoti, Pitkäkankaan päiväkoti, Kuukkelin päiväkoti, Savotta-aukion päiväkoti, Maikkulan päiväkoti, Varpulan päiväkoti, Värtön päiväkoti, Kisakentän päiväkoti, Ruiskukan päiväkoti, Kuivasjärven päiväkoti ja Länsituulen päiväkoti. 

Päiväkodin tai perhepäivähoidon esimies tiedottaa tarkemmin, missä päiväkodissa lakkopäivien varhaiskasvatus toteutetaan sekä yksikön aukioloajat.   

Avoinna olevien päiväkotien toiminta-aikoja voidaan joutua lyhentämään. Avoinna olevissa päiväkodeissa tarjotaan ateriat normaalisti. Avoinna olevissa päiväkodeissa työskentelee vain pieni osa oman päiväkodin työntekijöitä sekä lisäksi muista päiväkodeista siirtyviä työntekijöitä. Tuttu henkilöstö ei ole paikalla, ja ryhmät muodostetaan paikalla olevista lapsista. 

Päiväkodeissa noudatetaan lakon aikana varhaiskasvatuslain mukaista henkilöstömitoitusta. Päiväkodin johtaja määrittää lain ja lasten turvallisuuden näkökulmasta, mikä määrä lapsia voidaan turvallisesti ottaa varhaiskasvatukseen.

Asiakaspalvelupisteet kiinni

Oulu10-asiointipisteet olisivat myös suljettuina 6. –7. huhtikuuta. Asiakaspalvelu toimii mahdollisuuksien mukaan puhelimessa ja muissa sähköisissä palvelukanavissa, mutta yhteydenottoihin vastaamisessa voi olla kyseisenä ajankohtana viivettä.

Oulun Veden asiakaspalvelu ja laskutus ovat suljettuina. Ympäristötalo osoitteessa Solistinkatu 2 on suljettu lakon aikana.

Muutoksia muihin palveluihin

Ikäihmisten päivätoiminta, Tuiran senioritoiminta ja Aino-neuvonnan asioimispiste suljetaan työtaistelun alkaessa 6.-7. huhtikuuta.

Kaikki kirjastot, myös omatoimipalvelut ovat suljettuja.  eKirjasto ja verkkopalvelut ovat käytössä myös kyseisenä aikana. Pohjois-Pohjanmaan museo sekä Oulun taidemuseo olisivat myös suljettu, mutta tiedekeskus Tietomaa pysyy auki 6.-7. huhtikuuta.

Työtaistelun ulkopuolella toimintoja

Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Kiireellinen hoito akuuttivastaanotoilla ja suun terveyden huollossa on rajattu työtaistelun ulkopuolelle. Lisäksi työtaistelun ulkopuolelle on rajattu muun muassa ympärivuorokautinen hoito ja hoiva sekä vammaisten, kehitysvammaisten ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen sekä kotihoidon palvelut. Näissä palvelut toimivat normaalisti.

Lakosta johtuen Oulun Infran katujen kunnossapito saattaa viivästyä, mikäli sää- ja keliolosuhteet vaativat katujen kunnossapitoa. Kunnallinen vesihuolto on rajattu lakon ulkopuolelle, eikä veden saatavuuteen tule muutoksia.

Pyydämme seuraamaan kaupungin nettisivuja www.ouka.fi, jonne tarkemmat tiedot päivittyvät.