Hailuodon kiinteän yhteyden rakentaminen alkaa pian, tavoitteena valmis tieyhteys loppuvuonna 2026

Oulunsalon lauttarannan puolelle rakennettava Riutun silta on profiililtaan selvästi matalampi kuin Hailuodon puolelle tuleva Huikun silta. Havainnekuva: AFRY Finland Oy

Talous

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Hailuodon kiinteää yhteyttä aletaan rakentaa heti jäiden sulaessa. 8,4 kilometrin pituiseen pengertie- ja siltayhteyteen mantereelta saarelle tarvitaan noin 2,6 miljoonaa tonnia kivilouhetta ja -mursketta, joka joudutaan tuomaan matkojen päästä. Työmaasta huolimatta lauttaliikenteen luvataan jatkuvan häiriöittä. Maantieyhteys on tarkoitus avata loppuvuodesta 2026.

Väylävirasto tiedotti hailuotolaisille maanantai-iltana yhdestä kunnan historian yhdestä merkittävimmistä hankkeista, kiinteän pengertie- ja siltayhteyden rakentamisesta mantereelle. Vastaava infotilaisuus järjestetään tiistai-iltana myös Oulunsalon puolella kunnantalolla kello 18 alkaen.

Tarkoituksena on rakentaa kaikkiaan 8,4 kilometrin mittainen tieosuus, johon kuuluu pengertien lisäksi kaksi noin 750 metrin mittaista siltaa, Riutun silta Oulunsalon puolella ja Huikun silta Hailuodon puolella. Eduskunnan myöntämä valtuus hankkeelle on 121 miljoonaa euroa.

Kiinteä yhteys rakennetaan allianssimallilla, jossa ovat mukana tilaajana toimivan Väyläviraston lisäksi GRK Suomi rakennuttajaosapuolena sekä AFRY Finland ja A-Insinöörit suunnittelijaosapuolina.

Kiinteä yhteys maksaa käytännössä 15–20 vuodessa itsensä takaisin lauttakustannusten poistumisen myötä.
Projektipäällikkö Jukka Päkkilä, Väylävirasto

Hanke pääsee nyt rakennusvaiheeseen, koska korkein hallinto-oikeus hylkäsi vesilupapäätöksestä tehdyn valituksen lopullisesti vuosia kestäneen prosessin jälkeen tammikuussa. Käytännössä Väylävirasto allianssikumppaneineen on tehnyt jo vuosia suunnittelu- ja valmistelutöitä, kuten koepaalutuksia, joten rakentaminen pääsee nopeasti käyntiin tänä keväänä. Penkereiden rakentaminen alkaa molemmissa päissä heti jäiden sulaessa ja Riutun sillan rakentamistyöt kesällä, kun penger on edennyt kohti ulappaa.

”Rakentaminen kestää kolme kesäkautta, eli tavoitteena on, että kiinteä yhteys avataan liikenteelle loppuvuodesta 2026”, Väyläviraston projektipäällikkö Terhi Honkarinta kertoi.

karttakuva pengertiestä ja silloista

Nykyisen lauttareitin pohjoispuolelle rakennettavan pengertien ja siltojen yhteispituus on noin 8,4 kilometriä. Kuva: Väylävirasto

Vaikka hanke on herättänyt myös vastustusta muun muassa luonnonsuojelusyistä, Hailuodossa monet yleisötilaisuuteen osallistuneet totesivat, että sitä on odotettu vuosikymmeniä.

Hailuodon palvelutason ja saavutettavuuden parantamisen lisäksi tieyhteydelle on myös painavia taloudellisia perusteita. Tiehallinnon Oulun tiepiiri teki jo vuonna 2007 kannattavuuslaskelman, jonka mukaan kiinteä yhteys on edullisempi vaihtoehto kuin lauttaliikenteen ylläpitäminen.

”Kiinteä yhteys maksaa käytännössä 15–20 vuodessa itsensä takaisin lauttakustannusten poistumisen myötä”, sanoi Väyläviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilä.

Kaksi suurta siltaa

Tieosuuden kokonaisleveys on noin yhdeksän metriä, sisältäen 3,25 metrin levyiset ajokaistat sekä normaalia leveämmät, 1,25 metrin levyiset pientareet molemmin puolin pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Keskellä tieosuutta on myös pieni pysäköintialue.

Tiellä on pääosin 80 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Koko tieosuudella on kaiteet molemmin puolin. Tien korkeus on pengerosuuksilla 3,5 metriä keskivedenpinnasta.

Noin puolen kilometrin päähän Hailuodon lauttarannasta rakennettavan Huikun sillan alikulkukorkeus on 18 metriä. Oulunsalon puolella oleva Riutun silta on profiililtaan matalampi, sen alikulkukorkeus on viisi metriä. Syvännekohtiin rakennettavien siltojen yhteispituus on noin 1,5 kilometriä.

”Nämä ovat Suomen mittapuulla isoja siltoja ja tulevat molemmat menemään valmistuessaan Suomen kymmenen pisimmän sillan joukkoon”, Päkkilä totesi.

 

grafiikka työmaan luvuista

Hanke on monin tavoin mittava. Kuva: Väylävirasto

Hankealueeseen kuuluu Natura 2000 -alueita sekä uhanalaisia kasvilajeja ja harvinaisia lintulajeja. Hankkeesta on lupaprosessin aikana kattavat luontoselvitykset, ja luonto- ja ympäristövaikutusten seuranta jatkuu vielä vuosia hankkeen valmistumisen jälkeen muun muassa veden laatua, kalakantoja, pohjaeläimiä sekä rantaeroosiota ja kasvistoa tarkkailemalla. Lieventämistoimenpiteenä tehdään myös kalaistutuksia. Väyläviraston mukaan myös maisemakuvaa muuttavat vaikutukset minimoidaan.

”Esimerkiksi valaistusta ei tule koko osuudelle, vaan pelkästään alku- ja loppupäähän lauttarantojen alueille”, projektipäällikkö Honkarinta sanoi.

Muun liikenteen ehdoilla

Yksi huolta herättänyt asia on louhekuljetukset. Rakentamiseen tarvitaan peräti 2,6 miljoonaa tonnia kivilouhetta ja -mursketta, jota ei ole saatavilla työmaan läheltä Hailuodosta tai Oulunsalosta.

”Tämä on siitä poikkeuksellinen tiehanke, että kaikki penkereen kiviaines tuodaan ulkopuolelta. Meillä ei ole käytettävissä juurikaan leikkausmassoja, ei kalliomassoja eikä maamassoja”, allianssin projektipäällikkö Timo Takala GRK:lta totesi. Kiviainesta kuljetetaan pengertietä varten todennäköisesti Kiimingin suunnalta.

Lautalle jonottajat voivat olla ihan samoilla kaistoilla kuin tähänkin asti.
Allianssin projektipäällikkö Timo Takala, GRK

Väyläviraston projektipäällikkö Päkkilä korosti, että kuljetuksia tehdään lautoilla muun liikenteen ehdoilla.

”Eli käytännössä ostovuoroina yöaikana, jolloin lautat eivät ole säännöllisessä liikenteessä, sekä päiväaikaan silloin, kun lautoille mahtuu kuljetuskalustoa”, Päkkilä täsmensi. Louhekuljetukset painottuvat tämän vuoden toukokuusta syksyyn. Ensi kesän aikana lauttaliikenteeseen tulee myös enemmän lisävuoroja kuin viime vuonna.

”Lautalle jonottajat voivat olla ihan samoilla kaistoilla kuin tähänkin asti”, allianssin projektipäällikkö Takala vakuutti. Louhekuljetuksille rakennetaan Riutun rantaan työajaksi oma reitti. Myös jalankulkijoille ja pyöräilijöille rakennetaan tilapäinen väylä. Hailuodon puolella Huikun rannassa ei Takalan mukaan tapahdu vielä ensimmäisenä rakentamisvuonna juurikaan näkyviä muutoksia liikennejärjestelyissä.

Takalan mukaan meluisimpia työvaiheita, kuten paalutusta, pyritään tekemään päiväsaikaan, mutta muuten töitä tehdään ympäri vuorokauden ja tarvittaessa myös viikonloppuisin. Veneilijätkin otetaan huomioon, mutta Takala muistutti, että pengertyömaa etenee nopeasti ja olosuhteet muuttuvat sitä mukaa viikosta toiseen, joten tarkkuutta vaaditaan.

Väyläviraston infotilaisuus Hailuodon kiinteän yhteyden rakentamisesta tiistaina 26. maaliskuuta kello 18–19, Oulunsalon kunnantalolla (Kauppiaantie 5).