Finnveran Pohjois-Suomen aluekatsaus: Matkailualan yritykset selvinneet pandemiasta, mutta alueen investoinnit laahaavat

Pohjois-Suomen matkailun tulevaisuus näyttää valoisalta ja myös Oulu haluaa pysyä mukana kehityksessä. Kuva: arkisto/Harri Tarvainen

Talous

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Vuonna 2021 Finnveran rahoitus Pohjois-Suomessa supistui selvästi verrattaessa poikkeukselliseen, pandemian sävyttämään vuoteen 2020. Vuonna 2021 Finnvera myönsi takauksia, lainoja ja vientitakauksia Pohjois-Suomen alueella yhteensä 109 miljoonan euron arvosta, mikä on jopa 94 miljoonaa vähemmän kuin edellisvuonna. Verrattaessa normaalimpaan vuoteen 2019, laskua on 18 miljoonaa euroa.

Pohjois-Pohjanmaalla rahoitus kohdistui pääosin teollisuuteen.

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että Lapin matkailualan yritykset selvisivät koronapandemiasta, mutta eivät ilman kolhuja. Velan määrä taseissa on kasvanut, mutta meneillään oleva talvisesonki näyttäisi viimein tuovan helpotusta tilanteeseen”, sanoo aluejohtaja Pasi Vartiainen.

Finnveran rahoituksen avulla myötävaikutettiin Pohjois-Suomessa lähes 1 200 uuden työpaikan syntymiseen, joista suurin osa teollisuudessa ja matkailualalla.

Investointikehitys huolestuttavaa

Investointien rahoittamisessa suunta on alaspäin ja vuosi 2021 oli kolmas peräkkäin, kun rahoitettujen investointien arvo supistui. Rahoitettujen investointien arvo on pudonnut 82 miljoonaan euroon, kun vielä vuonna 2018 Finnveran rahoittamien investointien arvo Pohjois-Suomessa oli 168 miljoonaa euroa.

Lapissa investointien arvo on pudonnut 56 prosenttia, Kainuussa 75 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaalla 24 prosenttia vuoden 2018 investointien arvosta. Finnveran rahoittamien pk-yritysten investoinnit koneisiin ja laitteisiin sekä aineettomat investoinnit ovat pudonneet rajusti Pohjois-Suomessa.

Pudotusta selittää ennen kaikkea teollisten investointien merkittävä väheneminen.

”Pohjois-Suomen pitkän aikavälin kannalta kehitys on huolestuttava, jos pk-yritykset eivät koe Pohjois-Suomea houkuttelevaksi ympäristöksi investoinneille. Pohjois-Suomi tulee talouden sykleissä usein muuta maata jäljessä, ja näyttääkin siltä, että investoinnit ovat vauhdittumassa vuonna 2022.”

Kehitykseen voi osin vaikuttaa myös yritysten taloudellisen tilanteen vahvistuminen, sillä investointeja on tehty myös ilman Finnveran riskinjakoa yksinomaan pankkirahoituksella.

Viennin rahoitus vähäistä 

Pohjoissuomalaisille yritykselle myönnettyjen vientitakuiden ja -takausten määrä on myös supistunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Pohjois-Suomessa myönnettiin vientitakauksia ja -takuita vain 12 miljoonan euron edestä ja summa on vähentynyt neljänneksellä kahden viime vuoden aikana.

Pohjois-Suomessa on varsin vähän vientiyrityksiä, sillä vain 5 prosenttia maan kaikista viennin rahoituksesta myönnettiin pohjoisen maakuntiin. Pohjois-Suomessa viennin rahoitus painottuu Pohjois-Pohjanmaalle sekä Kainuuseen.

”Joillakin toimialoilla haastetta tuo yleinen hintojen nousu, jos kohonneita kustannuksia ei onnistuta siirtämään lopputuotteisiin. Kun yritykset uskovat toimintaympäristön vakiintuneen, myös investointien laskutrendi katkennee. Matkailun näkymien kirkastuminen piristänee alan investointeja, ja myös teollisuudessa on vireillä isoja investointeja, joiden toivotaan osaltaan kääntävän suuntaa kasvuun”, toteaa Vartiainen.