ELY-keskus rahoitti pohjoissuomalaisten yritysten hankkeita 64 miljoonalla eurolla viime vuonna

Toimialoittain rahoitusta myönnettiin eniten puutuoteteollisuuteen, jossa suurimpia hankkeita ovat Junnikkala Oy:n uusi sahalaitos Oulussa. Kuva: Junnikkala Oy

Talous

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Erityisesti saha- ja puutuoteteollisuuden investoinnit nostivat myönnetyn rahoituksen määrää, joka on rahoituskauden selkeästi suurin vuosikohtainen summa. Avustuksia on myönnetty Pohjois-Suomessa vuosittain keskimäärin noin 40 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 summa kohosi 64 miljoonaan euroon.

Rahoituksella mahdollistetaan noin 224 miljoonan euron investointi- ja kehittämishankkeiden toteutus sekä myötävaikutetaan suoraan arviolta 1320 uuden työpaikan ja 20 uuden yrityksen syntymiseen. Hankkeiden vaikutuksella arvioidaan syntyvän uutta liikevaihtoa noin 412 miljoonaa euroa, josta viennin kautta odotetaan tulevan noin 224 miljoonaa euroa. Lisäksi hankkeilla on huomattavia välillisiä vaikutuksia, joten ne tukevat erittäin merkittävästi aluetalouden kasvua Pohjois-Suomen maakunnissa.

Myönnetty rahoitus on pääosin Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamaa. Aluekehitysrahaston osuus eli 62,8 miljoonaa euroa, sisältää koronapandemiasta elpymiseen osoitettua React Eu -rahoitusta 24 miljoonaa euroa.

Pohjois-Pohjanmaalla puutuoteteollisuutta

Pohjois-Pohjanmaalla avustuksia myönnettiin yhteensä 35,3 miljoonaa euroa, josta 34,6 miljoonaa euroa kohdistui yritysten hankkeisiin ja 0,7 miljoonaa euroa toimintaympäristön kehittämiseen. Myönnetyn rahoituksen määrä kasvoi yli kaksinkertaiseksi edelliseen vuoteen nähden, koska maakunnassa käynnistettiin useita mittavia teollisuuden investointihankkeita.

Oulun seutukunnan osuus myönnetystä rahoituksesta oli poikkeuksellisen suuri eli 62 prosenttia, joka on 21,8 miljoonaa euroa, koska alueella käynnistyi Junnikkala Oy:n sahalaitosinvestoinnin lisäksi myös muita valmistavan teollisuuden laajennushankkeita eri toimialoilla. Ylivieskan seudun rahoitusosuus oli 4,6 miljoonaa ja Haapavesi-Siikalatvan osuus 3,9 miljoonaa euroa.

Toimialoittain tarkasteltuna rahoitusta myönnettiin selkeästi eniten puutuoteteollisuuteen eli 14 miljoonaa euroa, jossa suurimpia hankkeita ovat Junnikkala Oy:n uusi sahalaitos Oulussa, avustus 6,9 miljoonaa euroa sekä Haapaveden Ha-Sa Oy:n sahausprosessien uudistaminen, avustus 2,7 miljoonaa euroa. Metallituotteiden valmistuksen osuus oli 6,2 miljoonaa euroa ja ict-alan 5,3 miljoonaa euroa.

Merkille pantavaa on valmistavan teollisuuden yritysten suuri rahoitusosuus Pohjois-Pohjanmaalla perinteisesti vahvaan ict-alaan nähden. Ict-alan hankkeisiin myönnetty rahoitus vastaa ohjelmakauden keskimääräistä vuositasoa, kun taas puutuote- ja metallialan osuudet ovat selvästi tätä suurempia. 

Kehittämispalvelujen kysyntä jatkuu

Pohjois-Suomessa tehtiin yhteensä 365 päätöstä analyysi- ja konsultointipalveluihin. Rahoitusta näihin palveluihin myönnettiin 1,1 miljoonaa euroa. Päätöksistä kohdistui Pohjois-Pohjanmaalle 183 kappaletta, Lappiin 132 ja Kainuuseen 50 kappaletta. 

Pk-yritysten avainhenkilöille suunnattuja koulutuksia jouduttiin lykkäämään koronaepidemian vuoksi. Koulutusohjelmia käynnistettiin kolme, jotka kaikki toteutettiin etäkoulutuksina. Pohjois-suomalaisten yritysten kansainvälistymistä vauhditettiin koko alueen yhteisellä Kv-kasvuun johtaminen -koulutuksella. Koulutuksiin osallistui Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa yhteensä 35 henkilöä.

Ohjelmakauden 2021–2027 yrityksen kehittämisavustuksen ja toimintaympäristön kehittämisavustuksen haku käynnistyy alkuvuoden aikana Eura2021 -järjestelmässä. Haun käynnistymisestä saa tarkempia tietoja rakennerahastot.fi -sivustolta. Alkuvuoden aikana tullaan järjestämään myös erillisiä hakuinfoja. 

Lisätietoja haun käynnistymisestä: www.rakennerahastot.fi