Virpiniemen liikunta-, matkailu- ja luontoalueen kehittäminen jatkuu – reitistöt tarkasteluun ensimmäiseksi

Virpiniemen potentiaali on tunnistettu ja aluetta ryhdytään kehittämään lähivuosina entistä aktiivisemmaksi. Kuva: Mun Oulu

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Viime vuonna käynnistettiin Virpiniemen kehittämishanke, joka tähtää työssään vuosille 2023-2025. Suunnittelun pohjalta ensimmäisenä toimenpiteenä Virpiniemessä käynnistyy alueen reitistöjen suunnittelu. Kaupungin eri vastuualueilta koostuva ryhmä huolehtii jatkossa alueen kehittämisen toteutuksesta sekä nykyisten ja uusien toimijoiden kanssa käytävästä vuoropuhelusta sekä yhteistyöstä kaupungin strategisten investointien ryhmän kanssa.

Kaupunginhallitus hyväksyi viime joulukuisessa kokouksessaan Virpiniemen alueen kehittämissuunnitelman ja päätti, että perustettava strategisten investointien ryhmä vastaa Virpiniemen alueen kehittämissuunnitelman toimeenpanon johtamisesta.

Toimijoita tarkoitus osallistaa

Suunnitelman liikuntaympäristön, reitistöjen ja virkistyskäytön investointien toimeenpanosta vastaa sivistys- ja kulttuuripalvelut 2023 talousarviossa hyväksymien määrärahojen puitteissa.

Kaupunginhallituksen mukaan virkistyskäytön ja investointien näkökulmasta jatkossa erityishuomiota tulee kiinnittää myös maanhankintaan sekä alueelle sijoittuvan palvelu- ja matkailutoiminnan tontinluovutuksiin.

Hankkeelle jäi perustettavaksi asiantuntijaryhmä, johon valitaan edustajat sivistys- ja kulttuuripalveluista, BusinessOulusta, konsernipalveluista ja yhdyskuntapalveluista. Sen tehtävänä on myös osallistaa alueen toimijoita. Suunnitelman toimeenpano raportoidaan 2023-2025 vuosittain kaupunginhallitukselle.

Osaksi strategisia investointeja

Oulun kaupungin talousarvioon 2023 sisältyi myös strategisten investointien ryhmän perustaminen. Ryhmä vastaa kaupunginhallituksen tärkeiksi määrittelemien investointien vetovastuusta ja koordinoi investointien suunnittelua, maankäytön suunnittelua, hankintaa ja markkinointia.

Kaupunginhallitus nimesi Virpiniemen kehittämisen yhdeksi perustettavan strategisten investointien ryhmän kohteeksi. Muita mahdollisia hankkeita tulevat olemaan esimerkiksi Oulun uusi monitoimiareena tai muut isot hankkeet.

 

Lue myös