Viileä kevät piti sinilevän kurissa – kansalaiset voivat osallistua levähavaintojen keräämiseen

Sinilevää alkaa Oulun seudulla löytyä tyypillisesti juhannusviikolta alkaen. Kuva: Mostphotos

Luonto & ympäristö

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Pohjois-Suomen rantavesissä on alkukesälle tyypilliseen tapaan ollut männyn siitepölyä, mutta ei sinilevää, tiedottaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Viileähkö sää kevätsää piti vielä viime viikolla pintavesien lämpötilan 7–15-asteisena.

Sinilevät runsastuvat vesien lämmettyä keskikesästä eteenpäin. Seurantaa jatketaan viikoittain syyskuun loppuun asti.

Useimpina kesinä Pohjois-Pohjanmaan ensimmäiset sinilevähavainnot ovat ajoittuneet juhannusviikolle. Alkukesällä sinileviä muistuttavaa havupuiden kellertävää siitepölyä esiintyy usein veden pintakalvolla tai ranta-alueella aaltojen vaikutuksesta veteen sekoittuneena. Siitepöly näkyy myös maalla erilaisilla pinnoilla kellertävinä hippusina.

Esimerkiksi Oulun Valkiaisjärven rantavedestä viime viikolla toimitetussa näytteessä oli männyn siitepölyä.

Havaintojen keräämiseen saa osallistua

Pohjois-Pohjanmaalla leväseurannassa on 22 havaintopaikkaa eri puolilla maakuntaa. Merialueella on kuusi havaintopaikka. Kuusamo–Taivalkoski–Pudasjärvi-alueella seurantaa on kahdeksassa järvessä, Oulun seudulla yhdessä ja eteläosalla kuudessa järvessä. Osa seurattavista havaintopaikoista on ollut mukana seurannan alusta vuodesta 1998 lähtien.

Havainnoitsijat arvioivat silmämääräisesti havaintopaikan sinilevän määrän karkealla asteikolla kerran viikossa tiistain–keskiviikon aikana. Havainnot tallennetaan Suomen ympäristökeskuksen Järvi-meriwiki-palveluun suoraan havaintopaikalta älypuhelimen avulla tai netissä.

Jos levää on runsaasti tai erittäin runsaasti, havainnoitsijat ottavat näytteen lajinmääritystä varten.

Seuranta toteutetaan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, ELY-keskusten, Suomen rotareiden, kuntien ympäristöviranomaisten sekä aktiivisten ranta-asukkaiden kanssa. Pohjois-Pohjanmaalla kansalaishavainnoinnin rooli leväseurannassa on merkittävä, sillä yli puolet havainnoitsijoista on vapaaehtoisia ranta-asukkaita, kertoo ELY-keskus.

Seurannan tulokset päivitetään viikoittain Järvi-meriwiki -verkkopalveluun, jota voi seurata Suomen ympäristökeskuksen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen www-sivujen sekä vesi.fi ja Itämeri.fi -palvelujen kautta. Valtakunnallinen leväseuranta tuottaa yleiskuvan sinilevätilanteesta koko maassa. Seurantaan kuuluu yli 400 havaintopaikkaa sisävesillä ja merialueilla.

Avomerellä sinilevätilannetta seurataan yhdistämällä tutkimusalus Arandan, matkustaja- ja kauppalaivoilla olevien jatkuvatoimisten mittalaitteiden, satelliittikuvien ja Rajavartiolaitoksen havaintoja. Suomen ympäristökeskus tiedottaa valtakunnallisesta sinilevätilanteesta torstaisin kesä–elokuun ajan. Kuntien terveydensuojeluviranomaiset seuraavat uimarantojen sinilevätilannetta. 

Vesillä liikkujat voivat lisätä Järvi-meriwikiin omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä tietoa lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Havainnot voi tallentaa Järvi-meriwikiin myös suoraan havaintopaikalta älypuhelimella Havaintolähetti-verkkosovelluksen kautta.