Valtiolta luvassa 1,9 miljoonan lisäys Sanginjoen suojelualueelle ja sen retkeilymahdollisuuksien kehittämiseen

Sanginjoen eteneminen luonnonsuojelualueeksi on ollut menestystarina. Kuvassa Lemmenpolku lähellä Sanginjoen Loppulaa. Kuva: arkisto/Sanna Krook

Luonto & ympäristö

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tieto otettiin tietysti Sanginjoen luonnonsuojelualueen toimijoiden kesken ilolla vastaan.

”Tämä tuli todella iloisena yllätyksenä! Olimme Luontopalveluissa varautuneet toisenlaiseen päätökseen, koska viime aikoina on uutisoitu tiukoista ajoista. Tämä on merkittävä asia koko Oulun seudulle”, kommentoi erikoissuunnittelija Ulla Matturi Metsähallituksen Luontopalveluista.

”Sanginjoen kehittämissuunnitelma 2030 tehtiin osallistaen laajasti sidosryhmiä ja käyttäjiä, ja nyt suunnitelmalle on sitten käyttöäkin”, hän lisää.

Myös Oulun kaupungille lisärahoitus on mieluinen uutinen. Sanginjoen kehittäminen luonnonsuojelualueeksi on koettu tärkeänä asiana.

”Sanginjoen luonnonsuojelualueesta tulee vielä merkittävä kansallinen ja kansainvälinen retkikohde. On hienoa, että Metsähallituksen hyvä työ alueen kehittämiseksi jatkuu. Metsähallitus ja Oulun kaupunki tekevät myös hyvää yhteistyötä alueen kehittämiseksi. Yhteistyö lisärahoituksen saamiseksi saavutti myös hyvän tuloksen”, toteaa kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Tulevilla kehittämistoimenpiteillä Sanginjoen merkitys tulee kasvamaan entisestään. 

”Tärkein tavoite meille oli saada alue turvalliseksi lähiluontokohteeksi. Sitä kohden mennään ensimmäiseksi, se tarkoittaa reittien huonokuntoisten pitkosten ja siltarakenteiden sekä opasteiden uusimista”, Ulla Matturi toteaa.

Myös pysäköintipaikat laitetaan kuntoon ja ohjataan retkeilyä neljältä lähtöpaikalta.

”Reitit siis oikaistaan alkavaksi pysäköintipaikoilta. Esteettömyys ja yhdenvertaisuus nousi tärkeäksi teemaksi kehittämissuunnitelmaa tehtäessä ja siihen vastataan kahdella esteettömällä taukopaikalla Sanginjokivarteen ja Isonkankaanjärven rannalle”, Matturi lisää.

Vahva yhteistyö kaupungin kanssa

Rahalle löytyy useita käyttökohteita. Toimijat tulevat tekemään lisää ympäristökasvatusta monella saralla ja yksi toimenpide on esteettömän elämyspolun rakentaminen Loppulasta Sanginjokivarteen. Myös maantieopastus eri lähtöpisteille laitetaan kuntoon.

”Taukopaikkarakenteet kuten ulkokäymälät, polttopuuvarastot ja hormilliset tulentekokatokset tullaan uusimaan kaikki, sekin liittyy osittain turvallisuuteen, mutta erityisesti onnistuneeseen retkikokemukseen. Oulun yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden Pystymetsä-niminen kilpailutyö toteutetaan taukopaikkojen rakentamisessa”, Ulla Matturi luettelee.

Luonnonsuojelualue halutaan kansalaisten aktiivikäyttöön ja retkeilijät pyritään ohjaamaan metsän mielenkiintoisille reiteille.

”Mutta haluamme jättää paljon tilaa metsäluonnon monimuotoisuuden palautumiselle. Ennallistamistoimet ovat mittavat suojelualueella tulevien vuosien aikana”, Matturi tarkentaa ja haluaa lähettää myös kiitoksensa Oulun kaupungille.

”Meillä on ollut vahva yhteistyö Oulun kaupungin eri osastojen kanssa koko ajan. Tässä on myös mahtava tilaisuus kiittää kaikkia tahoja, jotka ovat edesauttaneet tämän rahoituspotin järjestymisessä”, hän sanoo.

 

 

 

Lue myös