Vaikeaa tai tavanomaista kelirikkoa odotettavissa Pohjois-Pohjanmaalle

Etenkin soratiet kärsivät tunnetusti vuodenaikojen vaihtelusta ja keväisin kelirikko on tavallista. Kuva: Ely

Luonto & ympäristö

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueille ennustetaan tavanomaista kelirikkoa ja sisämaahan päin Kainuuseen ja Koillismaalle jopa vaikeaa kelirikkoa. Paikallisesti kelirikon suhteen voi olla isoja eroja ja kevään sää vaikuttaa kelirikon kehittymiseen. Kuiva ja aurinkoinen sää voi helpottaa ennustettua kelirikkoa merkittävästi.

Vettä on vielä paljon sulamisvaiheessa niin Pohjois-Pohjanmaalla kuin Kainuussa.  Sorateille tulee todennäköisesti pintakelirikon lisäksi myös runkokelirikkoa, joka aiheuttaa haasteita erityisesti raskaalle liikenteelle. Tästä syystä raskaat kuljetukset kannattaa tehdä mahdollisuuksien mukaan ennen kelirikkokautta tai sen jälkeen.

Ensimmäisenä sorateille tulee pintakelirikko, joka pehmentää soratien pintaa. Tällä hetkellä ensimmäiset merkit pintakelirikosta ovat näkyvillä alueen eteläosassa. Sulamisen edetessä voi sorateillä esiintyä runkokelirikkoa, joka aiheuttaa tien rungon pehmentyessä kantavuuspuutteita tiestölle. Tämän vuoksi painorajoituksia voidaan joutua asettamaan pahimmin kelirikosta kärsiville sorateille.

Kelirikosta varoitetaan autoilijoita teiden alkuun asennettavilla liikennemerkeillä. Tällaisilla teillä raskasta liikennettä tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää. Kelirikkoisia teitä ei pystytä pitämään normaalissa laatutasossa, joten tiellä liikkujien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Liikennettä vaarantavista ongelmista voi ilmoittaa suoraan Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100. Yleensä kelirikko on ohi kesäkuun alkuun mennessä, jolloin myös painorajoitukset saadaan poistettua.

Painorajoitukset voimaan

Lisävaurioiden estämiseksi maanteille joudutaan todennäköisesti asettamaan painorajoituksia. Yleisin painorajoitus on 12 tonnia. Painorajoitusten tavoitteena on ehkäistä tien rungon vaurioitumista ja turvata elintärkeiksi katsottavat kuljetukset.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on viime vuosina painorajoitettu keväisin sorateitä 60–300 km. Voimassa olevat painorajoitukset voi tarkastaa Fintrafficin liikennetilannepalvelusta.

Painorajoitukset eivät koske elintärkeiksi katsottuja kuljetuksia. Elintärkeitä kuljetuksia ovat hälytysajoneuvot, tienpitoajoneuvot, linja-autot reittiliikenteessä, maidonkuljetukset, teuraseläinten kuljetukset ja talousjätteiden keräily. Sen sijaan puutavara-, maa-aines- ja polttoainekuljetuksia ei sallita painorajoitetuilla teillä.