Uutta työtä kulttuurin ja matkailun risteysalueelle – Kulttuurin elämysoppaita haetaan nyt toiseen valmennusryhmään

Luonto & ympäristö

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tarkoituksena on siis luoda uutta työtä luovien ja kulttuurialojen tekijöille, jotka ovat työttömiä, työttömyysuhan alla olevia, vajaatyöllistettyjä, toistuvaistyöttömiä, työssäkäyviä tai yrittäjiä.

”Luomme Pohjois-Pohjanmaalle transformatiivisen kulttuurimatkailun toimintamallin ja toimijaverkoston, joka auttaa matkailijoita löytämään uudenlaisia elämyksiä Pohjois-Pohjanmaalta”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Liisa Ronkainen.

Hankkeella on jo kokemusta ensimmäisen valmennusryhmän kanssa.

”He hitsautuivat niin hienosti yhteen, että suunnittelevat nyt yhteistä pilottia ja sille hankerahoituksen hakua. Mukana on muun muassa tanssija, kulttuurihistorioitsija, kuvaamataidon opettaja, av-alan ammattilainen ja käsityöalan ammattilainen. Konkreettiset helmet saanevat päivän valon keväämmällä, kuten esimerkiksi kulttuuribussi, joka voi viedä kulttuuria syrjäisemmillekin paikoille ja tarjota kulttuuria kyydissä olijoillekin”, Ronkainen kertoo.

Ideoita vaikka varastoon

Oppaan taitoja voi hyödyttää omassa liiketoiminnassa, markkinoinnissa, uusien tuotteiden suunnittelussa, ja laajemmin myös uusien yhteistyökuvioiden kehittelyssä.

”Valmennettavat ovat sanoneet, että parasta uusien taitojen saamisen lisäksi on verkostoituminen toisten kulttuuritekijöiden ja matkailualan tekijöiden kanssa sekä yhdessä tekeminen. Ideoita on enemmän kuin mitä kerkeävät toteuttaa”, Ronkainen jatkaa.

Hanke tuottaa myös kulttuurin elämysoppaat -toimintamallilla kulttuurielämyksiä haavoittuvassa asemassa oleville kohderyhmille esimerkiksi hoivalaitoksiin, julkisiin tiloihin ja koteihin, tarvittaessa myös digitaalisesti.

Transformatiivista matkailua

Osana hanketta on niin sanottu transformatiivinen matkailu, joka perustuu aitoihin kohtaamisiin, ilman keinotekoisia vain matkailijoita varten rakennettuja tuotteita. Transformatiivisessa kulttuurimatkailussa kohde voi olla vakiintunut kulttuurilaitos, mutta yhtä hyvin yksittäisen taiteilijan työhuone, kaupunki- tai maaseutuympäristöön kätkeytyvä kertomista odottava narratiivi tai luonto esteettisenä elämyksenä.

Matkailija toteuttaa matkansa myös ympäristöä kunnioittaen. ”Live like a local” -ajatuksella kuka tahansa voi tarjota matkailijalle aitoja, paikallisia arjen kokemuksia kotona tai mökillä, mutta toiminnan tueksi tarvitaan yhteinen markkinointialusta sekä toimijoiden koulutusta.

Viisi jaksoa suunnitelmissa

Hanke järjestää yhteensä viisi valmennusjaksoa yli 25-vuotiaille luovien- ja kulttuurialojen tekijöille. Yksi valmennusjakso kestää kolme kuukautta ja jaksolle otetaan noin 15 henkilöä. Valmennusjakso sisältää kaikille yhteisiä lähiopetuspäiviä, pari- ja ryhmätyöskentelyä, itsenäistä teoriaopiskelua sekä tekemällä oppimista.

Valmennuksessa palvelumuotoiluvalmentaja ohjaa osallistujia toimimaan kulttuurin elämysoppaina osana Pohjois-Pohjanmaan matkailutarjontaa. Osallistujat luovat pari- tai ryhmätyönä elämyksellisiä kulttuurimatkailukohteita tai -reittejä, joita pilotoidaan käytännössä yhteistyössä transformatiivisen matkailun toimijaverkoston kuten VisitOulun, BusinessOulun ja alueen matkailuyrittäjien kanssa.

Haku 2. valmennusryhmään on auki 23.2. saakka, lisätietoja tästä linkistä.

Lue myös