Uhanalainen taimen kotiutettiin onnistuneesti Hupisaarten puroihin – sopivan elinympäristön kunnostus jatkuu

Maastokatselmuksessa Hupisaarilla Tomi Supperi (vas.), Heikki Tahkola ja Jukka Tuohino. Kuvat: Mervi Tiermas

Luonto & ympäristö

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Luonnonvarakeskus ovat yhteistyössä ProAgria Oulun, Kalatalouskeskuksen ja Maa- ja kotitalousnaisten kanssa jo usean vuoden ajan suunnitelleet ja toteuttaneet Oulun Hupisaarten purokunnostustöitä. Työn tuloksena on onnistuttu kotiuttamaan uomiin uhanalainen taimen. Toukokuussa puroilla tehtiin maastokatselmus, jossa tarkastettiin uomien tilanne ja suunniteltiin tulevia täydennyskunnostuksia.

Huipsaarten kautta kulkee vilkas jalankulku- ja pyöräilyväylä, ja alue on monipuolisessa virkistyskäytössä. Kaupunkipurojen erikoisuus on uomissa lisääntyvät taimenet. Kaloille sopivan elinympäristön säilyttäminen rakennetussa ympäristössä vaatii jatkuvaa ylläpitoa.

Toimia Hupisaarten puroilla suunniteltiin jo 90-luvulla, ja mallia Ouluun haettiin muista eurooppalaisista kaupunkipuroista. Ensimmäiset kunnostussuunnitelmaversiot ja selvitykset Hupisaarille tehtiin vuosina 2008–2009. Aika ei kuitenkaan ollut vielä kypsä tuolloin.

Hupisaarten purojen kunnostustöitä tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2017 Sipilän hallituksen kärkihankkeen rahoittamana. Vuonna 2017 purokunnostustyöt aloitettiin konevoimin. Seuraavana vuonna kunnostustyöt jatkuivat myös vapaaehtoisvoimin muun muassa sankotalkoiden merkeissä.

Tietoa taimenesta poikasseurannoilla

Vuonna 2018 puroihin siirrettiin ensimmäiset aikuiset kutuvalmiit taimenet.

”Poikasseurannoissa on ollut keskimäärin hyvä tulos, kun lähtökohta huomioidaan”, kertoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Pauliina Louhi.

”Nollasta on lähdetty liikkeelle. Nyt varhaispoikasten tiheys vaihtelee viidestä kahdeksaantoista aarilla. Valtaosa poikasista on joko kokonaan tai osittain mereltä nousseiden taimenien jälkeläisiä”, Louhi kertoo.

Hupisaaret on tuttu paikka Oulun kaupungin puistorakennuspuutarhuri Tomi Supperille (oik.), joka on ollut viherrakennustöissä alueella jo kalaportaiden rakennuksen aikaan.

Poikastiheyksiä seurataan elokuussa toteutettavilla sähkökoekalastuksilla. Kalat tainnutetaan ja otetaan haaviin, mitataan, punnitaan ja merkitään yksilöllisillä vatsaontelon sisään laitettavilla PIT-merkeillä. Kaloista otetaan myös geneettiset näytteet, joiden avulla voidaan selvittää poikasten sukulaisuussuhteita. Kalojen virottua ne päästetään takaisin samaan paikkaan.

Ennen juhannusta on myös tarkasteltu, miltä kesän poikastilanne näyttää.

Esimerkiksi kesäteatterin läheisyydessä on sorakoita, joissa taimenen kutu on onnistunut hyvin. Lisäksi alueen uomissa täytyy olla eri kokoisille poikasille sopivia alueita.

Seuraavat täydennyskunnostukset

Seuraavina töinä puhdistetaan aiemmin tehtyjä kutusoraikkoja sekä loivennetaan kalannousua haittaavia, liian jyrkkiä uomia ja säädetään tarvittaessa veden virtausta asettamalla uomaan kiviä.

”Sopivan nopea virtaus auttaa kalaa kutemaan”, kertoo Oulun Kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Heikki Tahkola.

Paikoittain uomiin lisätään soraa. Virtauksen säädössä hyödynnetään alueen luonnonkiviä ja sopivien kutusoraikkojen rakentamista varten tilataan kuutioittain oikean kokoista soraa. Sora lisätään uomaan kalatalousasiantuntijan osoittamiin kohtiin.

Alueella on paikoittain vieraslajeihin kuuluvaa isosorsimoa, jonka leviämisen estäminen huomioidaan kunnostustöissä. Aikeissa on poistaa kasvi konekaivuulla uomista, joissa sitä esiintyy. Isosorsimo leviää herkästi aiheuttaen uoman umpeenkasvua ja huonontaen kalojen elinympäristöä sekä syrjäyttäen alkuperäislajeja.

Rahoitusta vesistökunnostuksiin

Hupisaarten purokunnostustöitä rahoitetaan Maa- ja metsätalousministeriön Nousu-ohjelmasta, vesienhoidon tehostamisohjelmasta ja Helmi-rahoituksesta. Alueen purokunnostukset aloitettiin Sipilän hallituksen kärkihankkeen tuella. Taimenten siirtämiseen ja kalastoseurantoihin on saatu rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta sekä Oulujoen moninaiskäyttö (OuMo)-rahoituksesta.

”Virtavesikunnostuksiin on ollut kohtuullisesti tukea saatavilla”, kertoo ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Jukka Tuohino.

Tulevana kesänä ja syksynä Hupisaarille on suunnitteilla jälleen talkoita, joissa voi saada lisää tietoa taimenen poikastilanteesta. Tulossa olevista kunnostustalkoista ilmoitetaan ProAgria Oulun tapahtumakalenterissa verkossa.

Kirjoittaja Mervi Tiermas on luonnontuotteiden ja kestävän kehityksen asiantuntija Oulun maa- ja kotitalousnaisissa.