Tiedettä nuotiolla tulee taas – tällä kertaa aiheena arktinen ympäristö

Ensimmäinen Tiedettä nuotiolla -istunto järjestettiin viime lokakuussa. Kuva: arkisto

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Maaliskuun alussa järjestettävälle nuotioistunnolle voi viedä omat kysymyksensä ja pohdintansa mukaan keskusteluun, jonka teemana on arktinen ympäristö. Mukana keskustelemassa ovat tutkijat Tiina Äikäs, Esa Ruuskanen, Risto Virtanen ja Hannu I. Heikkinen.

Tiedettä nuotiolla -illat ovat yleisötilaisuuksia, joihin kaikki ovat tervetulleita. Helmikuun nuotioilta jatkaa sarjaa, joka alkoi syksynuotiolla ja jatkuu vielä kevät- ja kesänuotioilla. Jokaisella tiedenuotiolla on eri teema, jota lähestytään monitieteisesti.

Seuraavassa nuotiotilaisuudessa on keskustelemassa esimerkiksi Esa Ruuskanen, joka työskentelee ympäristöhistorian ja humanistisen ympäristötutkimuksen yliopistotutkijana Oulun yliopistossa. Hänen kiinnostuksen kohteita ovat erityisesti suot, energia ja kulutus. Esimerkiksi hän tutkii ihmisen ja suoluonnon välistä muuttuvaa suhdetta 1700-2000 lukujen Länsi- ja Pohjois-Euroopassa.

Lisäksi on mukana Tiina Äikäs, joka on kulttuuriperinnön tutkimukseen ja uskontoarkeologiaan erikoistunut arkeologi Oulun yliopistossa. Hän työskentelee yliopistotutkijana, jonka kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti teollisuusperintö, saamelaisten uhripaikat, pyhien paikkojen nykykäyttö ja kulttuuriperinnön merkitykset. 

Mukana on myös Hannu I. Heikkinen on kulttuuriantropologian professori Oulun yliopistossa. Hänen tutkimuksensa keskittyy ihmisten ympäristösuhteisiin, hyvinvointiin ja kestävyyteen liittyviin kulttuurisiin käytänteisiin ja teknologian vaikutuksiin erityisesti arktisella alueella ja pohjoisissa yhteisöissä.

Heidän lisäkseen vielä nuotiolla istuu Risto Virtanen, joka työskentelee Oulun yliopiston kasvimuseon yli-intendenttinä. Hänen keskeisimpinä tutkimuskohteinaan ovat arktisten ja pohjoisten alueiden kasvillisuus ja biodiversiteetti. Erityisesti hän tutkii niiden muutoksia laidunnuksen, muun maankäytön ja ilmastonmuutoksen seurauksena.

Seuraava Tiedenuotio järjestetään 1.3.2022 klo 18 Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan ulkopuutarhassa (Kaitoväylä 5). Oma istuinalusta, retkijakkara ja muki mukaan.

Lue myös