Sateet muuttaneet ennusteita – Pohjois-Pohjanmaan jokivarsilla asukkaiden on syytä varautua kevättulviin

Mikäli sateet toteutuvat ennusteen yläpään mukaisesti, tulvahuipusta tulee monessa vesistössä keskimääräistä suurempi. Kuva: Ely

Luonto & ympäristö

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Sääennusteessa viikon sadekertymä vaihtelee sisämaan 15 millimetristä rannikon 50 millimetriin saakka. Mikäli sateet toteutuvat ennusteen yläpään mukaisesti, tulvahuipusta tulee monessa vesistössä keskimääräistä suurempi.

Ely-keskus kehottaa jokivarsien asukkaita ja kiinteistön omistajia seuraamaan tulvatilannetta ja varautumaan siihen tarpeen mukaan. Irtotavara kannattaa kerätä pois tulvan tieltä ja alavilla paikoilla kannattaa mahdollisesti myös varautua rakennusten suojaamiseen.

Tähän mennessä jäät ovat liikkuneet ja osittain lähteneet Kala-, Pyhä- ja Siikajoen vesistöissä. Aiemmin suoritettujen jäämittausten perusteella jäljellä olevat jokijäät ovat heikkoja. Jääruuhkien ja jääpatojen muodostuminen on kuitenkin vielä mahdollista muun muassa Kiiminkijoella.

Oulun jokialueiden vesitilanteisiin ja tulvaennusteisiin voi tutustua vesi.fi-palvelussa:

Oulujoki, jäätön. Virtaamahuippu huhtikuun lopussa.

Kiiminkijoki, tulvahuippu toukokuun alussa. Keskimääräinen tulva.