Prikka kiertoon -ruoka-aputoiminta kasvaa ja laajenee Oulussa

Prikka kiertoon -hankkeen näkyvin tulos on hyötyruuan logistiikkakeskus, jonka ansiosta kaikki lahjoitettu ruoka hyöty käytetään. Tiina Jakonen esittelee Kaukovainiolle keväällä 2023 muuttanutta Prikkakeskusta, jossa on mahdollista käsitellä ja valmistaa myös pakkaamatonta ruokaa. Kuva: Anne Visuri

Luonto & ympäristö

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulussa vuonna 2021 käynnistetty Prikka kiertoon -hanke on herättänyt laajaa kiinnostusta. Hankkeen ruoka-apuyhteistyöstä on kehittynyt toimintamalli, joka on osoittautunut menestyksekkääksi ja tehokkaaksi. Keskiössä on Oulun Kaukovainiolta käsin operoiva Prikkakeskus, joka toimii hyötyruuan logistiikkakeskuksena ja mahdollistaa hävikkiruoan jakelun ja uudelleenkäytön, sekä vähentää hävikin syntyä.

Prikka-hankkeen keskiössä on ollut paitsi ruoka-aputoiminnan kehittäminen ja vahvistaminen, myös yhteisöllisyyden edistäminen. Vapaaehtoisuutta ja osallistamista painottava toimintamalli on saanut hyvän vastaanoton, ja uusia tapoja osallistua ja vaikuttaa ruoanjakeluprosessiin kehitetään jatkuvasti. Nyt ruoka-aputoiminta jatkaa laajentumistaan myös Oulun haja-asutusalueille.

Prikka-hanke edelläkävijänä

Toiminta on kasvanut nopeasti, ja tänä päivänä sitä pyörittää päivittäin noin kolmekymmentä henkilöä vapaaehtoiset mukaan lukien.

”Prikka kiertoon toiminnan sydän ollut koko ajan Prikkakeskus, joka toimii alustana kaikelle muulle toiminnalle. Olemme tänä päivänä merkittävä työllistäjä: logistiikkakeskuksen kautta on syntynyt elintarvike-, logistiikka- ja kiertotalouden työpaikkoja erilaisilla sopimuksilla oululaisille pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille ja nuorille työttömille”, kertoo Prikka Kiertoon -hankkeen projektikoordinaattori Tiina Jakonen.

Yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista on ruoka-aputoiminnan kehittäminen ja vahvistaminen sekä vapaaehtoistoiminnan edistäminen ja ruoka-apua saavien osallistaminen.

”Haluamme luoda yhteisöllisyyttä ja kannustaa kaikkia mukaan toimintaan – ei vain vastaanottamaan apua, vaan myös osallistumaan sen tarjoamiseen ja nauttimaan yhdessä ruoasta”, sanoo Jakonen.

Prikkakeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista. Oulussa toimima Prikkakeskus on saanut huomiota ulkomailla asti, ja sen toimintamalli on herättänyt mielenkiintoa eri puolilla maailmaa. Toimintaa ollaan keväällä lähdössä esittelemään Norjaan ja onpa keskusta käyty katsomassa Unkarista saakka.

Laajenee haja-asutusalueille

Prikka-hankkeen menestys perustuu vahvaan yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Vaikka hanke on jo tuonut merkittäviä tuloksia, kehitystyö jatkuu edelleen. Tavoitteena on laajentaa ruoka-apua Oulun haja-asutusalueille sekä kehittää uusia osallisuuden muotoja. Tämä luo toivoa monille tällä hetkellä ruoka-avun ulottumattomissa asuville ja vahvistaa aputoimintaa laajemminkin.

”Olemme iloisia voidessamme laajentaa toimintaamme kaupungin ulkopuolelle. Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa mahdollistaa ruoka-avun saavutettavuuden laajemmalle alueelle. Tämä on tärkeä askel kohti entistä inklusiivisempaa yhteiskuntaa”, Jakonen sanoo.

 

Fakta

Prikka kiertoon -hanke

  • Prikka kiertoon -hanke on kehittänyt olemassaolon kahden ensimmäisen vuoden aikana Ouluun keskitetyn hyötyruuan logistiikan toimintamallin.
  • Prikkakeskuksen kautta kulkee viikoittain noin 10 000 kg ruokaa yhteensä 44 ruoka-aputoimijalle, jotka jakavat ne eteenpäin 80 ruokajakotilaisuudessa noin 3000 henkilölle.
  • Vuoden 2025 loppuun saakka kestävä uusi hanke pohjaa kerättyihin oppeihin, laajenee Oulun ympäryskuntiin sekä kehittää uusia osallisuuden muotoja.
  • Prikka-hankkeen päätoteuttaja on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja osatoteuttajina toimivat Oulun seurakuntayhtymä, Oulun kaupunki, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu.
  • Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella sekä hanketoteuttajien omarahoituksella.