Pohjois-Pohjanmaalle perustettiin viime vuonna 68 uutta luonnonsuojelualuetta

Maanomistajien tarjoukset vapaaehtoiseen metsien suojeluun ovat lisääntyneet voimakkaasti. Kuvassa maisemaa Martimojoesta, josta ELY teki sopimuksen jo aiemmin. Kuva: Jukka Höyhtyä.

Luonto & ympäristö

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Perustettujen yksityisten luonnonsuojelualueiden lisäksi tehtiin 56 kiinteistökauppaa, joilla hankittiin valtion omistukseen noin 2 590 hehtaaria maa-alueita valtion luonnonsuojelualueiden perustamista varten. Lisäksi sovittiin kolmen määräaikaisen rauhoitusalueen perustamisesta, joiden yhteispinta-ala on noin 108 hehtaaria.

Kun lisäksi otetaan huomioon Koneen säätiön 1 440 hehtaarin suuruinen lahja Sanginjoelta Suomen valtiolle, niin yhteensä Pohjois-Pohjanmaalla suojelualueiden ja suojeluun varattujen alueiden määrä lisääntyi noin 5 577 hehtaaria. Pinta-alaa voi verrata esimerkiksi hyvin tunnettuun Nuuksion kansallispuistoon, jonka tämänhetkinen pinta-ala on noin 5 500 hehtaaria.

Pohjois-Pohjanmaalla suojeluun varattujen alueiden määrä lisääntyi siis Nuuksion kansallispuiston pinta-alan verran täysin vapaaehtoisten toimien tuloksena.

Rahoituksessa lisätarvetta

Toteutetuista kohteista noin 2 326 hehtaaria toteutti Helmi-ohjelman tavoitteita ja 1 789 hehtaaria Metso-ohjelman ja Pohjois-Suomen metsien suojelun rahoituksen tavoitteita.

Maanomistajien tarjoukset vapaaehtoiseen metsien suojeluun ovat lisääntyneet voimakkaasti. ELY-keskuksella on käsiteltävänä useita kymmeniä metsäkohteita, joiden kaikkien toteuttamiseen tiedossa oleva rahoitus ei valitettavasti tule riittämään. Helmi-ohjelman suokohteiden toteutukseen rahoitusta on hyvin saatavilla.

ELY-keskuksen kiinteistökaupoista maksama kauppahinta ja yksityisistä suojelualueista maksettu korvaus on tuloverolaissa säädetty maanomistajille verosta vapaaksi. Kohteiden hinnoittelu tehdään metsätalousarvojen perusteella.