Plaanaojasta halutaan kaunis ja elävä – kenties tulevaisuudessa myös kaloille sopiva

Laaniska eli Plaanaoja eli Kaupunginoja on ollut osa kaupungin ilmettä pitkään. Alueen suunnittelu aloitettiin 1850-luvulla. Kuva on Pekka Kyytisen vuodelta 1957/Finna.

Luonto & ympäristö

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Plaanaojalla eli Kaupunginojalla on monta nimeä ja luultavasti lähes yhtä monta käyttötarkoitusta. Virkistys- ja maisema-arvojen lisäksi Kaupunginoja on tärkeä hulevesien johtamisreitti. Ojan merkityksellisyyden vuoksi Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on toteuttanut Kaupunginojan kunnostussuunnittelua Oumo-hankkeiden kautta vuodesta 2019 alkaen.

Vuodelle 2022 hyväksytyn Oumo-hankkeen tavoitteena on selvittää kalannousun mahdollisuus Kaupunginojaan sen mahdollistavilla rakenteilla sekä koota yhteen nousua vaikeuttavien patojen alkuperäiset mitoitus- ja muut suunnitteluperusteet, tarkistaa patojen maksimipurkukyky ja laatia arvio patojen korjaustarpeesta.

Tärkeä hulevesikanava

Suunnittelua varten tarvitaan tietoa Kaupunginojan virtaamista eri vuodenaikoina ja erilaisissa säätilanteissa, joten ojaan asennetaan lähiviikkoina kaksi mittausasemaa, joiden avulla virtaamaa seurataan jatkuvatoimisesti. Hulevesien lisäksi vettä Kaupunginojaan kertyy Juurusojasta.

Virtaamamittauksilla, patotarkasteluilla sekä asemakaavoitushankkeiden yhteydessä tehtävillä hulevesiselvityksillä ja mallinnuksilla tähdätään siihen, että myös pitkällä aikavälillä Kaupunginoja pystyy palvelemaan kaupunkilaisia monella tavalla. Lisäksi tavoitteena on, että erilaisten ratkaisujen myötä Kaupunginoja pystyy tulevaisuudessa johtamaan turvallisesti siihen kertyvän veden merelle saakka.

Veden laadulla ja värillä on väliä

Plaanaojan vesimäärän tulisi ilmastonmuutoksenkin myötä pysyä hetkellisestikin niin vähäisenä, ettei se tulvi haitallisesti ja kastele rakennuksia tai katkaise kulkuväyliä.

Viivyttämällä hulevesiä ennen niiden johtamista Kaupunginojaan vähennetään tulvariskiä eri kohdissa. Tulvimisen ohella vedenlaadulla on suuri merkitys virkistyskäytön ja maiseman kannalta.

Kaupunginojassa oleva ruskea väri saa alkunsa jo Juurussuolta, mutta väriä ja epäpuhtauksia tulee myös hulevesien mukana. Veden laatuun pyritään vaikuttamaan puhdistamalla hulevesiä, joskin raudasta, mangaanista ja humuksesta johtuvaa ruskeaa väriä siitä on oikeastaan mahdotonta saada pois.

Kunnostushankkeiden avulla Kaupunginojan monia hyötyjä kehitetään pienin askelin maakäytönsuunnittelun ja rakentamisen edetessä. Vaikka askeleet ovat pieniä, voivat vaikutukset olla kauaskantoisia.

Lisätietoja Oumo-hankkeesta