Oulun Ympäristöohjelman yksi tavoite: Luonto kaikkien saavutettavaksi

Ympäristöohjelmassa huolehditaan myös esteettömien reittien riittävyydestä. Kuva: Sanna Krook

Luonto & ympäristö

Julkaistu: Kirjoittaja: Petra Silvennoinen

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ympäristöohjelma 2026 on yksi Oulun kaupunkistrategian toteuttamisohjelmista. Ohjelman tavoitteena on ympäristön hyvän tilan säilyttäminen ja elinvoimaisuuden tukeminen. Ympäristöohjelma laadittiin vuonna 2019, väliarvioitiin viime keväänä ja kesällä kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyn version.

Ympäristöohjelmassa on neljä painopistettä, joista yksi on ”Luonto on voimavaramme”. Painopisteen tavoitteena on, että luonto on kaikkien saavutettavissa. Tavoitteeseen pyritään erilaisin toimenpitein. Viher- ja lähivirkistysalueita sekä vesistöjen virkistyskäyttöä kehitetään.

Ulkoilureitistöjen saavutettavuutta kestävillä liikkumismuodoilla kohennetaan. Viherverkostojen kattavuutta vahvistetaan ja luontoyhteys turvataan rakennetun ympäristön suunnittelussa. Lisäksi huolehditaan esteettömien reittien riittävyydestä.

Metsätalousinsinööri Petri Korpela yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista kertoo, että Koitelin Sahasaaressa pitkospuureittiä uusitaan parhaillaan esteettömäksi. Työ valmistuu vuoden 2024 aikana. Osa Koitelin reitistöstä siltoineen on sopinut nykyiselläänkin lastenvaunuille ja saattajan kanssa pyörätuolilla kulkeville, mutta pitkospuut eivät ole olleet täysin esteettömiä. Uudistuksen myötä tilanne tulee parantumaan.

Mahdollisuuksia kaikkina vuodenaikoina

Luonto tarjoaa Oulussa erinomaiset edellytykset virkistyskäyttöön. Mahdollisuuksia on lisätty rakentamalla erillisiä rakenteita, kuten luontopolkuja, nuotiopaikkoja, lintutorneja ja pysäköintipaikkoja.

Luontoon pääsee myös talvella. Kaupunki ylläpitää kolmea talviulkoilureittiä, jotka sijaitsevat Kaakkurin liikuntamaassa, Hietasaaressa ja Meri-Toppilassa.

Reitit pidetään auki talvikaudella lanaamalla ne viikoittain. Opaskyltit ohjaavat reitistöllä kulkua. Kaakkurin reitti on tarkoitettu talviseen maastopyöräilyyn, Hietasaaren ja Toppilan talviulkoilureitit ovat sekä kävelijöille että pyöräilijöille.

Lue lisää ympäristöstä, luonnosta ja reiteistä: ouka.fi/ymparisto