Oulun kaupunki sai uuden luonnonsuojelualueen Tuppisuolle – alueen nimeksi tuli Stuppisuo

Tuppisuon luonnonsuojelualueen perustaminen on askel kohti luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä Oulun alueella. Kuvituskuva: Sanna Krook

Luonto & ympäristö

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupungin yksityiset luonnonsuojelualueet laajenevat Tuppisuolle. Tuppisuon alue kuuluu osittain valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuun soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteeseen, ja sen suojeleminen tukee alueen luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä.

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on hyväksynyt Oulun kaupungin hakemuksen luonnonsuojelualueen perustamisesta kesäkuun alussa. Oulun kaupunginhallitus teki päätöksen viime huhtikuussa hakea luonnonsuojelualuetta. Tuppisuon alueen pinta-ala on 24,22 hehtaaria, ja se sijaitsee Muhoksella.

Tuppisuon suojeleminen edesauttaa viereiselle valtion maalle suunniteltavien kunnostustoimien toteuttamista, jotka parantavat Sanginjoen valuma-alueen kosteustasapainoa ja veden laatua. Näin ollen Tuppisuon suojelu edistää alueen luonnontilan palautumista ja tukee Metsähallituksen ennallistamistoimenpiteitä.

Alueen nimessä ajankohtaisuutta

Luonnonsuojelualueen perustaminen kasvattaa Oulun kaupungin omistamien maa- ja vesialueiden suojelupinta-alaa, mikä edistää Luonnon monimuotoisuus -selvitykseen kirjattuja tavoitteita. Kaupungin päätös tukee myös Euroopan komission biodiversiteettistrategiaa 2020. Tuppisuon luonnonsuojelualueen perustaminen on askel kohti näiden tavoitteiden saavuttamista ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä Oulun alueella.

”Luonnonsuojelualueen nimeksi on kaupungin ehdotuksesta Ely:ssä päätetty Stuppisuo, jossa on vaikutteita alueeseen ja viimeisimpään vaalitulokseen”, kertoo maanhankintapäällikkö Juha Peuraniemi yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista.

Suojelualueen rajaus ja määräykset

Luonnonsuojelualueen rajaukset ja rauhoitusmääräykset on valmisteltu yhteistyössä Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kanssa.

Alueella ei ole sallittua kasvien ja kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen tai rakennusten, teiden ja polkujen rakentaminen. Jatkossa on edelleen mahdollista marjojen ja sienien kerääminen, metsästyslain mukainen metsästys sekä vieraslajien poisto.

Suojelusta ei vaadita korvausta. Rauhoitusmenettelyssä alueen omistus säilyy kaupungilla.