Oulun kaupungin ilmastokestävää metsänhoitoa ja vesiensuojelua tuodaan esille videotarinoilla

Koottu materiaali esittelee alueen käytön historiaa sekä nykyisiä metsänhoitotoimia ja erityisesti jatkuvaa metsänkasvatusta. Kuvituskuva: Sanna Krook

Luonto & ympäristö

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tekijät kutsuvat materiaalia tarinakartoiksi, jotka tarjoavat mahdollisuuden tutustua kotisohvalta Oulun kaupungin metsänhoitoon ja vesiensuojelutoimiin virtuaalisesti.

Laaditut tarinakartat ovat kuin virtuaalisia metsäpolkuja. Yksi tarinakartta keskittyy Oulun Valkiaisjärveen ja sen ympäristöön. Siinä esitellään alueen käytön historiaa sekä nykyisiä metsänhoitotoimia ja erityisesti jatkuvaa metsänkasvatusta. Monipuolinen tarinakartta tarjoaa kuvaa siitä, miten alueen metsät ovat kehittyneet ajan myötä.

Toinen tarinakartta keskittyy Niilesjärveen ja sen valuma-alueelle suunniteltuihin ja toteutettuihin vesiensuojelutoimiin. Tavoitteena on ollut parantaa Niilesjärven vesistön tilaa ja veden laatua näiden toimenpiteiden avulla. Tämä tarinakartta tarjoaa ymmärrystä siitä, miten vesiensuojelu on otettu huomioon alueella.

”Virtuaaliset tarinakartat ovat hyvä tapa tutustua kohteisiin, mutta kannustan kaikkia käymään myös maastossa paikan päällä. Käynti paikan päällä tarjoaa konkreettisen ja syvemmän kokemuksen alueen ilmastokestävästä metsänhoidosta ja vesiensuojelusta”, toteaa projektipäällikkö Riikka-Liisa Heikkilä Metsäkeskuksesta.

Tarinoita on kaikkiaan neljä: Jatkuva metsänkasvatus Oulun Valkiaisjärvellä, Ilmastokestävät metsänhoitotoimenpiteetOulun Niilesjärven vesiensuojelu sekä Tarina vesiensuojelusta.

Tarinakartat on toteutettu yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen Ilmo-ilmastotietoa metsänomistajille -hankkeen ja Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

Tarinakarttoihin voi tutustua Suomen metsäkeskuksen Ilmo-hankkeen verkkosivulla tästä linkistä.