Oulun Energia lisää merkittävästi aurinkovoimainvestointejaan

Oulun Energia on mukana merkittävällä osuudella aurinkovoimapuistohankkeessa, joka rakennetaan Lapuan entiselle turvetuotantoalueelle. Kuva: Oulun Energia

Luonto & ympäristö

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun Energia on mukana merkittävällä osuudella, kun Lapualle rakennetaan yksi Suomen suurimmista aurinkovoimapuistoista.

Oulun Energian tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2030. Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö muun muassa lisää merkittävästi uusiutuvaa sähköntuotantoa sekä ottaa uutena tuotantomuotona teollisen mittakaavan aurinkovoiman osaksi portfoliotaan.

Lapuan aurinkovoimapuistohanke on Oulun Energian suurin aurinkovoimainvestointi ja siten erittäin merkittävä yhtiölle. Uusiutuvaan energiaan investoiminen on tärkeää matkalla kohti strategisten tavoitteiden saavuttamista.

”Rakennamme vastuullista ja kustannustehokasta tulevaisuuden energiajärjestelmää. Tämä tarkoittaa, että seuraavien vuosien aikana meidän on merkittävästi lisättävä uusiutuvaa sähköntuotantoa, kuten aurinko- ja tuulivoimaa. Nyt tehty investointipäätös on tärkeä askel tämän tavoitteen saavuttamiseksi”, iloitsee Tommi Kantola, Oulun Energian energiapalveluiden liiketoimintajohtaja.

Kasvua lisätään vuoteen 2026 mennessä

EPV Energia rakennuttaa aurinkovoimapuiston Lapualla sijaitsevalle Heininevan entiselle turvetuotantoalueelle. Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa aurinkovoimapuisto tulee tuottamaan sähköä noin 70 gigawattituntia vuodessa. Oulun Energian osuus tästä on noin 30 prosenttia. Mahdollisen toisen vaiheen toteutuksen jälkeen sähköntuotantokyvykkyys nousee noin 90 gigawattituntiin vuodessa.

”Oulun Energian tavoitteena on kasvattaa aurinkosähkökapasiteetin kokonaisteho 100 megawattiin vuoteen 2026 mennessä. Tämä vastaa noin 5000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Heininevan hanke yksistään tuo meille tehoa 20 megawattia”, toteaa Kimmo Nieminen, Oulun Energian aurinko- ja tuulienergiajohtaja.

”On myös hienoa, että aurinkovoimapuisto rakennetaan käytöstä poistetulle turvetuotantoalueelle mahdollisimman pienillä ympäristövaikutuksilla”, Kimmo jatkaa.

Uuden aurinkovoimapuiston esisuunnittelutyöt aloitettiin vuonna 2022. Puiston koekäyttö ja käyttöönotto ajoittuvat loppuvuoteen 2025.