Oululle avustusta lukion ja perusopetuksen ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen

Kestävistä toimintamalleista pyritään näin tekemään oppilaitosten arkea, jossa jokainen on osallisena ja tietoinen tavoitteista ja toiminnasta. Kuva: arkisto/Anne Peltola

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Kyseessä on kaksi erillistä hanketta, joista lukio-opetusta koskevaa hanketta toteuttaa Lappeenrannan kaupunki. Sekä perusopetuksen että lukion hankkeet käynnistyvät loppusyksystä 2022 jatkuen toukokuun 2024 loppuun. Toiminnan aikana tehdään lisäksi yhteistyötä ammatillisen koulutuksen Vaski-hankkeen kanssa.

Kestävyysosaamisen ja ymmärryksen koetaan nykyisin olevan oppilaitoksissa pirstaloitunutta, joten hankerahoituksen turvin toimijat pyrkivät luomaan koordinoidun toimijajoukon, jossa osaaminen saadaan ulotettua strategiatasolta oppimisyhteisöihin.

Hankkeiden tavoitteena on luoda yhteistyökumppanien kesken osallistavaa, vastuullista ja hyvin koordinoitua kehitystyötä.

Opit käytännöksi opetukseen

Tähtäimessä on muuttaa oppilaitosten johtaminen, puitteet ja toimintakulttuuri nykyistä kestävämmäksi sekä kehittää toimintamallit, joilla mahdollistetaan ja vahvistetaan ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen toteuttamista oppilaitoksen opetuksessa ja osaamisessa.

Hankkeen myötä toimijoille kehitetään lisäksi paikalliset toiminta- ja arviointimallit asetettujen kestävyystavoitteiden arviointiin ja vahvistetaan käytössä olevien pedagogisten mallien tiedeperustaisuutta.

Oulussa hanketta vetävät kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettajat Jussi Tomberg ja Paula Ratava Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluista. Yhteistyössä hanketta edistämässä ovat muun muassa Oulun seudun ympäristötoimi ja Oulun yliopisto. Tarkemmat yhteistyökumppanit selviävät myöhemmin.

Keskiössä oma tapa tehdä kestävyystyötä

Hankkeessa painottuu vahvasti yhteisöllisyys ja osallistavuus, joilla luodaan perusteet koulujen kestävyystiekarttoihin.

Kehitettävien paikallisten toimintamallien myötä kestävyyden toteutukseen ja arviointiin voidaan ottaa mukaan koko perusopetuksen toimijat sekä johto, niin opetuksen, ylläpitotoimintojen kuin toimintakulttuurin osalta. Näin sekä oppilaiden että henkilökunnan kestävyysosaaminen ja valmius kasvavat ja oma positiivinen kädenjälki tulee näkyväksi kouluyhteisössä.

Saavutettua osaamista pyritään jatkossa skaalaamaan laajemmalle ja oppilaitosten roolia ekologisessa jälleenrakentamisessa tuomaan esille.

Tulokset ja tuotokset kerätään hankkeen omalle sähköiselle alustalle sekä Aoe-palveluun ja Mappa-materiaalipankkiin, joista ne ovat vapaasti hyödynnettävissä muissakin oppilaitoksissa.

Teemoja tullaan tulevaisuudessa esittelemään opettajille suunnatuissa tapaamisissa ja täydennyskoulutuksissa sekä alan tapahtumissa, konferensseissa ja seminaareissa. Materiaalien saavutettavuuteen tullaa myös panostamaan.