Oulu jälleen mukana Mahanpuruja muovista -kampanjassa – kaivonkansitarroja esillä syyskuun alkuun

Mahanpuruja muovista -kampanja on meneillään ja näkyy kaivonkansissa ympäri kaupungin. Kuva: Oulun kaupunki

Luonto & ympäristö

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Monelle kaupunkilaiselle tulee uutena tietona se, että sadevesikaivojen hulevedet johdetaan usein suoraan lähimpään vesistöön puhdistamatta, ja katujen roskat päätyvät siinä mukana vesistöön.

Tupakantumppi on yleisin rannoilta löytyvä roskatyyppi. Tupakan filtteri on muovinkaltaista ainetta, jonka maatuminen voi kestää yli 10 vuotta. Lisäksi tumppi sisältää vaarallisia kemikaaleja, jotka leviävät vesistöön ja ovat eläimille haitallisia.

Kampanja toteutettiin myös viime vuonna. Pidä Saaristo Siistinä ry:n Mahanpuruja muovista – Magknip av plast -viestintäkampanjassa kaupunkien kaivonkansia merkittiin värikkäin tarroin pariksi viikoksi elokuussa, jotta tietoisuutta roskien lähteistä lisättäisiin ja roskaantuminen vähenisi.

Samalla haluttiin korostaa, että monelle kaupunkilaiselle tulee uutena tietona se, että sadevesikaivojen hulevedet johdetaan usein suoraan lähimpään vesistöön puhdistamatta, ja katujen roskat päätyvät siinä mukana vesistöön.

Oulu osallistuu meriympäristön elinvoimaisuuden edistämiseen alueella. Oulun kaupungin toimenpiteitä toteutetaan merialueiden ekologisen tilan ja vedenlaadun parantamiseksi Merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelman mukaisesti.

Tavoitesuunnitelman laatimisen aikana on syntynyt runsaasti erilaisia toimenpideideoita Oulun merellisyyden kehittämiseksi. Näin kuuluu myös erialaisiin kampanjoihin osallistumiset.

Useita kaupunkeja mukana

Pidä Saaristo Siistinä ry osallistui kampanjallaan Suomen ympäristökeskuksen järjestämään Meriroskahaastekilpailuun keväällä 2018, jossa etsittiin ratkaisuja Itämereen päätyvien roskien määrän vähentämiseksi. Idea palkittiin finaalissa ja vuonna 2019 kampanja toteutettiin pilottina yhteistyössä eri kaupunkien kanssa.

Kampanjalle myönnettiin ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta lisärahoitusta vuosille 2021-2022, mutta kampanja on päätetty toteuttaa myös tänä vuonna.

Mahanpuruja muovista -kampanja käynnistyy jo viidettä kertaa, ja tänä kesänä katukaivoja merkitään värikkäillä kalakuvilla yhteensä 15 kaupungissa. Mukana kampanjassa ovat Helsingin seudun ympäristöpalveluiden eli HSY:n kautta Espoo, Helsinki, Vantaa ja Kauniainen. Lisäksi kampanjaan osallistuvat Kemi, Joensuu, Lahti, Oulu, Parainen, Pori, Rauma, Riihimäki, Salo, Tampere ja Turku.