Luonnonvarakeskus: Oululaiset osaavat arvostaa panostuksia Hupisaarten viihtyisyyteen, mutta lisää kaivattaisiin

”Hupisaarten alueesta olisi mahdollista saada eurooppalaiseen tapaan vetovoimainen luontokulttuuripuisto. Se edellyttäisi enemmän kaupungin tukea”, toteaa Luonnonvarakeskus. Kuva: Luke

Luonto & ympäristö

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Luonnonvarakeskuksen mukaan Hupisaarten aluetta voidaan tulevaisuudessa hyödyntää yhä enemmän asukkaiden hyvinvoinnin, luontokasvatuksen ja matkailutoiminnan näkökulmista. Kaupunkilaisten käsityksiä ja toiveita Hupisaarista selvitettiin Luonnonvarakeskuksen Hupisaarten urbaanit purot innovaatioiden kohtauspaikkana -hankkeessa.

Luonto halutaan säilyttää ja palveluita lisätä

Hupisaarten kaupunkipuisto on alueena yhä suositumpi niin lapsiperheiden kuin muidenkin käyttäjien keskuudessa. Kaupunkipuisto mielletään vihreänä ja verrattain luonnontilaisena keitaana, ja sellaisena se myös halutaan säilyttää.

Palveluita kaivataan kuitenkin lisää, erityisesti kahvila- ja ravintolapalveluita sekä kulttuuria eri muodoissaan. Näiden reunaehtoina kuitenkin on, että Hupisaarten luonnontilaa ei saa muuttaa.

Kaupunkilaisten puistoon suuntaamien matkojen kustannuksia mittaamalla selvisi, että Hupisaarten tarjoamia palveluita todella arvostetaan, ja investoinnit alueeseen ovat olleet perusteltuja. 

”Avoimesta julkisesta tilasta hyötyvät eniten vähävaraiset oululaiset eli Hupisaarten alue lisää myös yhteiskunnallista tasa-arvoisuutta”, sanoo erikoistutkija Mikko Jokinen Lukesta.

Ympäristökasvatuksen ja oppimisen paikka

Hankkeen tavoitteena oli myös edistää ympäristökasvatusta ja -tiedon välittämistä. Hanke järjesti tai oli mukana lukuisissa tapahtumissa, kuten syksyllä 2021 järjestetyssä Hupisaarten Kutuyössä. Lapsille ja nuorille järjestettiin yhteistyössä Oulun kaupungin toimijoiden kanssa erilaisia luontoaiheisia oppimistapahtumia ja Hupisaarille tehtiin oma mobiilipeli, joka kertoo puiston luonnosta ja historiasta. Peli on vapaasti ladattavissa Android ja Apple -laitteisiin. Hupisaarten taimenten tarkkailu on noussut osaksi perheiden yhteistä vapaa-aikaa.

Jatkossa lähiympäristön yritykset toivovat aiempaa selkeämpää ja korkeampaa profiilia sekä omaa brändiä puistolle. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa halutaan myös jatkaa.

”Hupisaarten alueesta olisi mahdollista saada eurooppalaiseen tapaan vetovoimainen luontokulttuuripuisto, mistä muodostuisi ihmisten kohtaamispaikka runsaine palveluineen. Tämä edellyttäisi kuitenkin jatkossakin aluetoimijoiden yhteisöllisyyden vahvistamista ja tehokasta uudenlaista markkinointia kaupungin tuella”, kertoo hankkeen vetäjä, erikoistutkija Pauliina Louhi Lukesta.

Hupisaarten alueen matkailumahdollisuudet nostettiin esimerkiksi uudelle skandinavien.live-sivustolle houkuttelemaan keski-eurooppalaisia matkailijoita. Katso linkki jutun lopusta.

Luke oli Hubi-hankkeen toteuttaja ja Oulun kaupunki toimi hankkeen osarahoittajana. Hankkeeseen saatiin rahoitusta vuosina 2018–2021 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämänä Euroopan aluekehitysrahastosta. Hupisaarten kalastoseuranta jatkuu edelleen osana Oulujoen moninaiskäyttörahoitusta sekä Kalatalouden ympäristöohjelmaa, mitä rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto.

Finnlands Norden: Oulu – ein Königreich für die Hupisaaret-Forelle.

Lue myös