Lähes puolet suunnitteilla olevista tuulivoimaprojekteista sijoittumassa Pohjois-Pohjanmaalle – myös kiinnostus merituulivoimaan kasvussa

Viimeisen vuoden aikana erityisesti talousvesialueella eli Suomen hallinnassa olevilla kansainvälisillä vesialueilla on käynnistetty useita merituulivoimahankkeita. Kuva: Mostphotos

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tällä hetkellä on kaiken kaikkiaan suunnitteilla 13 merituulivoimaprojektia, joiden teho on yhteensä lähes 13 500 megawattia. Merituulivoimaa on kehitteillä yli 3 200 megawattia enemmän kuin keväällä.

Maatuulivoimahankkeiden yhteisteho on nyt 18 prosenttia isompi kuin maaliskuussa 2022 julkaistussa hankelistassa. Lähes puolet suunnitteilla olevista tuulivoimaprojekteista on tilaston mukaan sijoittumassa Pohjois-Pohjanmaalle, vaikkakin Pohjois-Pohjanmaalle sijoittuvien hankkeiden osuus on hieman laskenut maaliskuusta.

“Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että Pohjois-Pohjanmaalta olisi merkittävästi hävinnyt hankkeita, muualle on vain käynnistetty niitä Pohjois-Pohjanmaata enemmän”, Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen toteaa.

Etelä-Pohjanmaalle, Kainuuseen sekä Keski-Pohjanmaalle suunniteltujen maatuulihankkeiden osuus on kasvanut keväästä. Paikkakunnista Pyhäjärvelle on suunnitteilla jopa 12 eri tuulivoimaprojektia. Seuraavaksi eniten tuulivoimatuotantoa on kehitteillä Ouluun ja Pudasjärvelle.

Talousvesialueet kiinnostavat

Merituulivoima ei tähän mennessä ole ollut taloudellisesti kannattavaa, joten hankkeita on kehitetty hitaasti. Merituulivoiman nopean kustannusten laskun myötä markkinaehtoinen kannattavuus tulee toteutumaan tällä vuosikymmenellä, ja kiinnostus suomalaisia merituulivoimahankkeita kohtaan on kasvanut merkittävästi.

Viimeisen vuoden aikana erityisesti talousvesialueella eli Suomen hallinnassa olevilla kansainvälisillä vesialueilla on käynnistetty useita merituulivoimahankkeita.

”Seuraavan Suomen hallituksen olisikin hyvä selkeyttää talousvesiä koskevaa lainsäädäntöä, jotta toiminnanharjoittajat saisivat nykyistä varhaisemmassa vaiheessa varattua talousvyöhykkeeltä alueen merituulivoiman kehittämistä varten”, toimitusjohtaja Anni Mikkonen toteaa.

”Samalle alueelle sijoittuvat eri toimijoiden hankkeet tarkoittavat tuplatyötä ympäristövaikutusten arvioinnissa ja meren pohjan tutkimisessa. Tämä on resurssien haaskaamista. Yrityksen pitäisi saada varata alue itselleen jo ennen selvitysten käynnistämistä”, hän lisää.

Uusia merituulivoimahankkeita odotetaan käynnistyvän aluevesille eli Suomen valtion merialueille vuosina 2023 ja 2024, kun Metsähallitus kilpailuttaa valitsemilleen alueille hankkeiden kehittäjät. STY kokeekin tärkeänä, että Metsähallitus kehittää hankkeita laajemmin yksittäisten hankkeiden sijaan.

Tuhansia voimaloita lähivuosina

Suunnitelmien mukaan tänä vuonna olisi valmistumassa yhteensä 340 voimalaa, ensi vuonna yhteensä 250 voimalaa ja vuonna 2024 vähintään 140 voimalaa.

Tällä hetkellä suunnitteilla olevista hankkeista suurin osa on vielä varhaisessa vaiheessa. Ennen rakentamisvaihetta tuulivoimaprojekti kulkee usean kaavoitus- ja luvitusprosessin läpi ja osa alkuvaiheen suunnitelmista voivat estyä syihin, jotka rajoittavat tuulivoiman rakentamisen alueelle. Nyt suunnitteluvaiheessa olevista 6 859 voimalasta yli tuhat on luvitettu valmiiksi tai on jo rakenteilla.

Tiedossa olevat vuosina 2022-2025 rakennettavat hankkeet tarkoittavat yli kuuden miljardin euron investointeja eri puolille Suomea. Laskelmien mukaan tuulipuiston elinkaaren aikaisista rahavirroista noin 60 prosenttia jää Suomeen.

 

Lue myös