Kiimingin–Jäälin vesienhoitoyhdistys haluaa ostaa Jäälinmajan

Kiimingin–Jäälin vesienhoitoyhdistyksen mielestä Jäälinmajan alue on erittäin tärkeä paikka Jäälin asukkaiden virkistyskäyttöön. Kuva: Jäälinmaja

Luonto & ympäristö

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Jäälinjärven kunnosta huolehtiva Kiimingin–Jäälin vesienhoitoyhdistys on tehnyt Oulun kaupungille ostotarjouksen Jäälinmajasta. Alueelle on valmistunut uusi asemakaava, johon kuuluu pienehkö Jäälinmajan liikerakennustontti sekä sitä ympäröivä puisto ja uimaranta.

Oulun yhdyskuntalautakunta on päättänyt luopua Jäälinmajasta ja vuokrata siihen liittyvän liikerakennustontin. Vuonna 1984 rakennetun Jäälinmajan pinta-ala on 180 neliömetriä. Lisäksi siihen kuuluu rantasauna ja vaja.

Kiimingin–Jäälin vesienhoitoyhdistyksen mielestä Jäälinmajan alue on erittäin tärkeä Jäälin asukkaiden virkistyskäyttöympäristö, jonka keskeinen elementti on Jäälinjärvi.

”Erityisen tärkeää on, että liikerakennustontilla jatkossa harjoitettava toiminta on sopusoinnussa ympäröivän puisto- ja uimaranta alueen yleisen käytön kanssa ja tukee sen asemaa tuottamalla kokoontumis- ja virkistyskäyttöpalveluita. Tämä voidaan parhaiten varmistaa sillä, että Jäälinmajan kiinteistö tulee paikallisen, yleishyödyllistä toimintaa harjoittavan toimijan omistukseen ja hallintaan. Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksellä on tähän parhaat edellytykset”, ostajaehdokas perustelee.

Tuotto ohjattaisiin yleishyödylliseen käyttöön

Jääliläisten mukaan alue tarvitsee asukkailleen myös yhteisen kokoontumistilan. Jäälissä ei ole asukastupaa kuten monilla Oulun suuralueilla.

”Jäälin monitoimitalon pieni asukastila palvelee asukkaita huonosti. Jäälinmaja sen sijaan on sekä ympäristöltään että ominaisuuksiltaan monipuolinen ja tarjoaa paljon erilaisia käyttömahdollisuuksia”, Kiimingin–Jäälin vesienhoitoyhdistys perustelee.

Yhdistys aikoo kunnostaa Jäälinmajaa ja tarjota sitä asukkaiden yhteiseksi kokoontumistilaksi sekä järjestää sinne käyttäjien tarvitsemat kokous- ja virkistyspalvelut. Niiden tuoton se käyttää ensisijaisesti Jäälin vesien hoitoon, lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen sekä Jäälin luontoympäristön parantamiseen asukkaiden viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi.

Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys on harjoittanut mittavaa vesistökunnostusta vuodesta 2011 alkaen ja ollut keskeinen toimija muun muassa Jääli-Koiteli –vaellus- ja  hiihtoreitin ja sen palveluvarustuksen toteuttamisessa.

Yhdistys on saanut useita julkisia tunnustuksia ja on Vuoden Vesistökunnostaja 2023 Suomessa. Jäälin asukkaat ovat tukeneet toimintaa lukuisilla lahjoituksilla, joista useat ovat huomattavia. Yhdistys tekee yhteistyötä Oulun kaupungin, Jäälin koulun, Jäälin nuorisotoimen, Kiimingin seurakunnan ja muiden jääliläisten toimijoiden kanssa. Vesitutkimuksia yhdistyksen piirissä on tehty useiden tutkimuslaitosten ja viranomaistahojen kanssa.