Kevät etenee vauhdilla – ennusteet lupailevat lumen ja jään sulamisesta keskimääräisiä kevättulvia Pohjois-Pohjanmaalla

Mikäli sulaminen tapahtuu nopeasti ja samaan aikaan on sateista, tulvista voi tulla keskimääräistä suurempia. Kuva: Mun Oulu

Luonto & ympäristö

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Lopullisen tulvahuipun suuruus määräytyy sulamisvaiheen sääolosuhteilla. Esimerkiksi mikäli sulaminen tapahtuu nopeasti ja samaan aikaan on sateista tulvista voi tulla keskimääräistä suurempia.

Lumen vesiarvo Pohjois-Pohjanmaalla vaihtelee rannikon 100 millimetristä ja Koillismaan 220 millimetrin välillä. Oulujoen Kainuun puoleisella osalla vesiarvo yltää 260 millimetriin asti, joka on ajankohtaan nähden tavanomaista huomattavasti enemmän. Yleisesti Pohjois-Pohjanmaalla lunta on ajankohtaan nähden keskimääräisesti.

Jokijäitä sahataan paikoin

Maaliskuun lopussa tehtyjen jäämittausten perusteella Ely-keskus on päättänyt sahata jokijäitä Kalajoella sekä Pyhäjoella. Sahaukset alkavat heti pääsiäisen jälkeen ja valmistunevat noin 2–3 päivän kuluessa. Kalajoella sahauksia tehdään Vääräjokisuulla, Käännän koululla, Jutilansuvannossa ja Malisjoella.

Pyhäjoella sahataan Kittilänsuvato ja Helaakoski. Jäät ovat tänä talvena tavanomaista heikompia eikä kaikkia suunniteltuja sahauksia voida välttämättä toteuttaa. Jääsahan käyttö edellyttää noin 50 cm paksua teräsjäätä.

Tulviin voi varautua

Tulvatilanteeseen varautuminen lähtee liikkeelle siitä, että selvittää onko oma koti tai mökki vaarassa kastua. Esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä tulvakarttapalvelusta näkee mahdolliset tulvan leviämisalueet niiltä vesistöiltä, mihin tulvakarttoja on laadittu.

Mikäli riski tulvavahingoille on olemassa, kannattaa aloittaa tulvaan varautuminen hyvissä ajoin ennen tulva-aikaa. Yleisohjeisiin on koottu tulvatietoa sekä toimia, joita kansalainen voi itse tehdä, jotta tulva ei aiheuttaisi vahinkoa omaisuudelle. Oppaista löytyy ohjeita toimenpiteisiin ennen tulvaa, tulvan aikana ja tulvan jälkeen.

Oman omaisuuden suojaaminen on jokaisen omalla vastuulla ja varautumisella voit vähentää tulvan aiheuttamia vahinkoja. Tulvatilanteessa tärkeintä on varmistaa oma ja läheisten turvallisuus ja auttaa mahdollisuuksien mukaan myös naapuria.

Ely-keskus tiedottaa kevään edetessä ajankohtaisista tulva-asioista Twitterissä: twitter.com/poptulvat.