Keväälle ennustetaan tavanomaista kelirikkoa Pohjois-Pohjanmaalle – kaupunkialueella aloitetaan katuhiekanpuhdistus

Tällä hetkellä ensimmäiset merkit pintakelirikosta ovat näkyvillä Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa. Kuva: Joona Peltoniemi

Luonto & ympäristö

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tänä vuonna vettä tulee olemaan paljon kevään sulamisvaiheessa niin Pohjois-Pohjanmaalla kuin Kainuussa. Sorateille tulee todennäköisesti pintakelirikon lisäksi myös runkokelirikkoa. Tästä syystä raskaat kuljetukset kannattaa tehdä mahdollisuuksien mukaan ennen kelirikkokautta tai sen jälkeen.

Ensimmäisenä sorateille tulee pintakelirikko, joka pehmentää soratien pintaa. Tällä hetkellä ensimmäiset merkit pintakelirikosta ovat näkyvillä Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa. Kelirikon edetessä joudutaan asettamaan painorajoituksia pahimmin kelirikosta kärsiville sorateille. Yleensä kelirikko on ohi kesäkuun alkuun mennessä, jolloin myös painorajoitukset saadaan poistettua.

Kelirikosta varoitetaan autoilijoita teiden alkuun asennettavilla liikennemerkeillä. Tällaisilla teillä raskasta liikennettä tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää. Kelirikkoisia teitä ei pystytä pitämään normaalissa laatutasossa, joten tiellä liikkujien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Painorajoitukset

Lisävaurioiden estämiseksi maanteille joudutaan todennäköisesti asettamaan painorajoituksia. Yleisin painorajoitus on 12 tonnia. Painorajoitusten tavoitteena on ehkäistä tien rungon vaurioitumista ja turvata elintärkeiksi katsottavat kuljetukset. Voimassa olevat painorajoitukset voi tarkastaa Liikennetilanne-palvelusta, jota ylläpitää Fintraffic.

Painorajoitukset eivät koske elintärkeiksi katsottuja kuljetuksia. Elintärkeitä kuljetuksia ovat hälytysajoneuvot, tienpitoajoneuvot, linja-autot reittiliikenteessä, maidonkuljetukset, teuraseläinten kuljetukset ja talousjätteiden keräily. Sen sijaan esimerkiksi puutavara-, maa-aines- ja polttoainekuljetuksia ei sallita painorajoitetuilla teillä.

Katupuhdistus aloitettu Oulussa

Myös katujen ja pyöräteiden hiekoitushiekan poisto Oulussa on aloitettu.  Keskustan ruutukaava-alueella on käynnissä ennakoiva hiekanpoisto pölyämisen estämiseksi.

Hiekoitushiekka poisto aloitetaan, kun lumi on sulanut ja liukkauden torjuntaa ei enää tarvita. Kadut harjataan kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Työ aloitetaan I-luokan pääliikenneväyliltä edeten kokoojakaduille. Asuntokadut harjataan viimeisenä. Pölyämistä estetään riittävällä kastelulla ja tarvittaessa myös laimennetulla kalsiumkloridiliuoksella.

Työn eteneminen riippuu kevään etenemisestä. Täydellä teholla työhön päästään muutaman viikon sisällä yöpakkasten väistyttyä, ja työt valmistuvat noin kolmessa viikossa aloituksesta.

Hiekkaa poistetaan tällä viikolla keskustan lisäksi pääpyöräreiteiltä. Muille väylille päästään näillä näkymin ensi viikosta alkaen. Harjauksia tehdään paikoissa, joissa kadun ja pyörätien pinta on sula ja pysyy oletettavasti kuivana.