BusinessOulu haastaa pk-yritykset kisaan, jolla ratkotaan kiertotalouden haasteita

Älä pistä piiloon parhaita ideoitasi, vaan anna ne ilmi BusinessOululle. Kuva: Mostphotos

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

BusinessOulun koordinoima Like-kiertotalousklusteri järjestää Kierroksia Kiertotalouteen-haastekilpailun vuosien 2022–2023 aikana. Kilpailuun valitaan open call -menettelyn avulla kerätyistä haasteista sopivimmat, joihin muut yritykset pääsevät tarjoamaan ratkaisuja.

Parhaat ratkaisut valittuihin haasteisiin pilotoidaan haasteen avaajien todellisissa toimintaympäristöissä kesällä ja syksyllä 2023. BusinessOulu osallistuu toteutettavien pilotointien kustannuksiin korkeintaan 15 000 euron summalla. Projektia rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto ja pilotointien tulokset ovat julkisia.

Kilpailun tarkoituksena on erityisesti parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia saada näkyvyyttä ja referenssejä ratkaisuilleen ja näin parantaa niiden kilpailukykyä kasvavilla markkinoilla. Lisäksi tavoitellaan päästövähennyksiä tuovien, skaalattavien kiertotalousratkaisujen käyttöönottoa.

Käynnissä on haasteiden haku

BusinessOulun koordinoima Like-kiertotalousklusteri kutsuu nyt yrityksiä ja muita organisaatioita esittämään kiertotalouteen liittyviä haasteita ja aitoja tarpeita, joita toiset yritykset voivat ratkaista.

Haasteen avaaja saa siis uusia, innovatiivisia ratkaisuehdotuksia avaamaansa haasteeseen, sekä parhaan ratkaisun pilotoinnin omassa käyttöympäristössään.

Jos sinulla on sopiva haaste, ehdota sitä mukaan kilpailuun. Kerro ehdotuksesi 31. lokakuuta mennessä oheisen linkin kautta.

Aito tarve on paras

Hyvä haaste perustuu aitoon tarpeeseen. Se sisältää muutakin kuin ongelman. Hyvä haaste sisältää ratkaisun mahdollisuuden ja jättää riittävästi vapautta ideoinnille. Haaste ei ole sama asia kuin tutkimusongelma.

Ehdotetuista haasteista arvioidaan sen uutuusarvoa, toteuttamismahdollisuutta, vaikuttavuutta, liiketoimintamahdollisuutta ja skaalattavuutta kiertotalouden näkökulmasta.

Haastekilpailun eteneminen:

  • haasteiden haku ja parhaiden valinta syksyllä-talvella 2022
  • ratkaisujen etsintä talvella 2022-2023
  • ratkaisujen valinta keväällä 2023
  • parhaiden ratkaisujen pilotointi kesällä ja syksyllä 2023
  • hankkeen toteuttaja: BusinessOulu-liikelaitos, Oulun kaupunki
  • hankkeen kustannusarvio: 102 053 euroa, Akke-tuki 71 437 euroa
  • Toteutusaika: 1.9.2022 – 31.12.2023