Uudella hyvinvointialueella mielenterveyspalvelut ovat entistä lähempänä

Leena Mämmi-Laukan ja Hannu Säävälän mukaan mielenterveyspalveluissa korostuu asiakaslähtöisyys ja moniammatillisuus. Kuva: Martta Häyrynen

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: Anne Peltola

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Pohjois-Pohjanmaalla perusterveydenhuollon työntekijöitä koulutetaan hoitamaan mielenterveysongelmista kärsiviä potilaita, jotta hoitoon pääsy olisi sujuvaa.

”Sote-keskuksissa psykiatriset sairaanhoitajat voivat antaa muun muassa lyhyitä terapiahoitoja masennuksen hoitoon”, kertoo Mielenterveys ja päihdepalveluiden kehittämisohjelman projektikoordinaattori Hannu Säävälä.

Uuden toimintamallin ansiosta hoitoon pääsee entistä nopeammin. Tällä hetkellä lievistä oireista kärsivät potilaat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä kuukausia.

”Tutkimusten mukaan lyhyet terapiahoidot ovat tehokkaita. Masennuksesta kärsivät saavat niistä niin paljon hyötyä, etteivät tarvitse pidempiä hoitoja. Jos hoitoa joutuu odottamaan pitkään, oireet pahenevat. Odottaminen ja hoitoon pääsyn viivästyminen vaikuttavat myös arjen jaksamiseen”, Säävälä toteaa.

Palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi

Suomen laissa ei ole määritelty selkeää vastuuta lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista. Tulevan hyvinvointialueen sote-keskuksissa toimivat perhekeskukset kokoavat yhteen lasten, nuorten ja perheiden palvelut.

”Perhekeskuksissa mielenterveyspalveluista vastaavat tahot toimivat yhteistyössä ja yhtenä kokonaisuutena. Käytännössä esimerkiksi kouluterveydenhoitajat voivat tarvittaessa ottaa suoraan yhteyttä psykiatrian tai sosiaalihuollon ammattilaisiin, joiden kanssa he miettivät yhdessä, minkälaista apua oppilas omassa tilanteessaan tarvitsee”, kertoo Leena Mämmi-Laukka, projektikoordinaattori ja perhe- ja sosiaalipalveluiden vastuuvalmistelija OYS psykiatrian toimialueelta.

Tällä hetkellä lasten, nuorten ja perheiden palveluita tarjoavia tahoja on kymmeniä ja niitä tuotetaan eri paikoissa. Kun lapsella tai nuorella on jokin haaste elämässään, vanhempien on vaikea tietää, mistä lähteä hakemaan apua.

”Perhekeskuksiin voi tulla itse paikan päälle, soittaa tai olla yhteydessä sähköisesti kaikissa lasten ja nuorten terveyteen liittyvissä asioissa. Perhekeskusten ammattilaiset kuuntelevat ja arvioivat tilanteet ja hankkivat kulloiseenkin tilanteeseen tarvittavaa apua. Jatkossa kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut saa siis yhdestä ja samasta paikasta”, Mämmi-Laukka tiivistää.