Uraauurtava radiologian tutkimus toi vuoden nuoren tutkijan palkinnon Mika Nevalaiselle

Oulun Duodecim-seura palkitsi tekoälyä hyödyntävää magneettikuvaustekniikkaa kehittäneen dosentti Mika Nevalaisen Vuoden nuorena tutkijana. Kuvat: Jussi Tuokkola

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tällä viikolla vietetään jälleen Pohjolan lääkäripäiviä. Oulun Duodecim-seura jakoi tiistaina lääkäripäivien avajaisissa perinteiset tunnustuspalkintonsa. Nuorten tutkijan palkinnon sai dosentti Mika Nevalainen ja Vuoden kandikollega -huomionosoituksen lääketieteen kandidaatti Tuomas Qvist.

Oulun Duodecim-seuran Nuoren tutkijan tunnustuspalkinto (4000 euroa) jaetaan kannustuksena pohjoissuomalaiselle lääkärille tai lääketieteen opiskelijalle, joka on tehnyt menestyksellistä tutkimustyötä.

Nuoren tutkijan palkinnon saanut Mika Nevalainen (s. 1986) valmistui lääketieteen lisensiaatiksi Oulun yliopistosta vuonna 2012 ja väitteli luurankolihassolujen toimintaan solutasolla vaikuttavista tekijöistä 2013. Hän on sekä kokeellisen radiologian että kliinisen radiologian dosentti Oulun yliopistossa. Hän on toiminut tutkijana myös Yhdysvalloissa Thomas Jefferson Universityn tuki- ja liikuntaelinradiologian klinikalla. Nykyisin hän työskentelee yliopistotutkijana Oulun yliopistossa ja radiologian erikoislääkärinä Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

Nevalaisen pääasiallisena tutkimusmielenkiinnon kohteena on tekoälyä hyödyntävä MRF-magneettikuvaustekniikka, jonka odotetaan mullistavan lääketieteellisen kuvantamisen. Nevalaisen mukaan oululaisten tutkijoiden tavoitteena on saada uusi lupaava MRF-tekniikka ja synteettinen magneettikuvaus rutiinikäyttöön sekä polven, lonkan että olkapään vaivoista kärsivien henkilöiden lääketieteellisessä kuvantamisessa jo lähitulevaisuudessa.

Tekoäly yhtenä tutkimuskohteena

Muita Nevalaisen tutkimuslinjoja ovat nivelrikon kuvantaminen, 3D-magneettikuvaustekniikat sekä lääketieteellisen kuvantamisen tekoälysovellukset.

”Alkuvaiheessa tutkimustyössä kiehtoi uuden tiedon löytäminen ja oman tietämyksen rajallisuuden ymmärtäminen. Nykyisin tutkimus tuo mukavaa vaihtelua potilastyöhön ja syventää omaa osaamista”, Nevalainen kertoo Duodecim-seuran tiedotteessa.

Urallaan nopeasti edennyt Nevalainen kiittää tieteen pariin perehdyttämisestään ja innostamisestaan erityisesti professoreita Osmo Tervosta, Jaakko Niinimäkeä, Simo Saarakkalaa ja Miika Niemistä.

Tutkimustyötä kannattaa kokeilla. Se voi luoda mielenkiintoisia uravaihtoehtoja.
Lääketieteen tohtori, dosentti Mika Nevalainen

Nevalainen jakaa kiitosta erityisesti Oulun yliopistossa tehdystä tutkimustyöstä synteettisen magneettikuvauksen saralla.

”Tämä pohjautuu professorien Miika Niemisen ja Simo Saarakkalan osaamiseen ja heidän vuosikausien ajan tekemään tutkimustyöhön. Se mahdollisti myös oman tutkimukseni ja synteettisen magneettikuvantamisen tuomisen potilaiden hoitoon.”

Nevalaisen mukaan hyvältä tutkijalta vaaditaan pitkäjänteisyyttä, ahkeruutta ja rohkeutta. Hän kannustaa nuoria opiskelijoita mukaan tutkimustyöhön.

”Tutkimustyötä kannattaa kokeilla. Se voi luoda mielenkiintoisia uravaihtoehtoja.”

Nevalainen aloitti itse tutkimuksen teon lääketieteen toisella vuosikurssilla ja on nyt julkaissut yhteensä 45 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia. Nevalainen on ohjannut yhden väitöskirjan ja hänellä on tällä hetkellä seitsemän väitöskirjaohjattavaa. Ulkopuolista tutkimusrahoitusta hän on hankkinut uransa aikana noin 500 000 euroa.

Tutkimus- ja potilastyön lisäksi Nevalainen on aktiivinen järjestösektorilla ja asiantuntijatehtävissä ja myös pidetty opettaja.

Nuori mies istuu tuolilla ja hymyilee kameralle.

Tuomas Qvist on opintojensa ohessa toiminut muun muassa makroanatomian ja farmakologian opettajana sekä kahden harrasteryhmän vetäjänä Oulun Lääketieteellisessä Killassa. Hän tekee parhaillaan väitöskirjaa.

Vuodesta 2017 lähtien jaettu Vuoden kandikollega -tunnustus myönnettiin tänä vuonna Oulun yliopiston kolmannen vuosikurssin opiskelijalle Tuomas Qvistille. Huomionosoitus (500 euroa) on tarkoitettu lääketieteen kandidaatille, joka on eri tavoin osoittanut kollegiaalisuutta ja hyvää ystävyyttä lääketieteen opintojensa aikana.

Palkitsemisperusteluissa huomioitiin Tuomas Qvistin avuliaisuus, vastuullisuus, luonteva johtajuus ja kyky rakentaa tiimihenkeä sekä hänestä huokuva hyvä tahto ja innokkuus oppia uutta.

Palkitsemisperusteluissa painotettiin vahvasti Qvistin aktiivista ja aloitteellista toimintaa Oulun Lääketieteellisen Killan (OLK) vapaa-aikavastaavana vuosina 2021–2023. Qvist oli pitänyt tuolloin huolta siitä, että kaikille Oulun yliopiston lääketieteen opiskelijoille oli löytynyt mielekästä tekemistä ja samalla kaivattua vastapainoa vaativille opinnoille.

Oulun Duodecim-seura luovutti Lääkäripäivien avajaisissa myös 5000 euron tutkimusapurahat LT Anette Eskurille ja LT Marika Kangasniemelle sekä 2000 euron matka-apurahat tieteellisiin kongresseihin osallistumista varten LK Hilla Haapakoskelle, LT, DI Janne Kanaselle, LL Saana Karttuselle, LL Nora Linnalle ja LT Venla Lohelle.