Raksilaan halutaan Suomen paras vesiliikuntakeskus – maauimalakin on mahdollista toteuttaa

Raksilan uimahallin paikalle on lähivuosina suunnitelmissa rakentaa uusi vesiliikuntakeskus. Kuva: Jenina Bomström / Design Inspis

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Raksilaan aiotaan rakentaa lähivuosina uusi, entistä ehompi vesiliikuntakeskus, jonka tieltä puretaan nykyinen Raksilan uimahalli. Tässä vaiheessa ollaan vielä suunnitelmien alkuvaiheessa, eikä Raksilan uimahallia suljeta ennen kuin Linnanmaalle ensi vuoden loppupuolella valmistuva uimahalli on käyttövalmis.

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden johtaja Mika Penttilä ja kaavoitusjohtaja Kari Nykänen valottivat tiistai-iltana Oulun kaupungin Facebook-lähetyksessä, millaisia suunnitelmia vesiliikuntakeskuksen suhteen tässä vaiheessa on. Samalla otettiin vastaan kaupunkilaisten kysymyksiä, kommentteja ja kehitysehdotuksia aiheeseen liittyen.

Sivistys- ja kulttuurijohtaja Penttilän mukaan kaupungin tavoitteena on rakentaa Raksilaan erittäin monipuolinen, laadukas ja laajasti palveleva vesiliikuntakeskus.

”Sanalla sanoen me tulemme rakentamaan Suomen hienoimman vesiliikuntakeskuksen”, Penttilä sanoi. Hän huomautti, että tässä vaiheessa ei ole vielä lyöty lukkoon mitään reunaehtoja, ja kaupunkilaisten toiveita kuunnellaan mielellään.

Pohjavesi rajoittaa sijaintia

Kaavoitusjohtaja Nykänen kertoi, että uuden vesiliikuntakeskuksen paikan kartoituksessa on tultu siihen tulokseen, että vanhan uimahallin paikka Raksilassa on paras vaihtoehto myös uudelle vesiliikuntakeskukselle. Raksilan alueen sisällä sijaintivaihtoehtoja rajoittaa pohjaveden korkeus, ja vain nykyisen hallin paikalla altaiden alle saadaan riittävästi huoltotilaa.

Sijainti on yhteensopiva myös muiden Raksilan alueen suurten hankkeiden, kuten asemakeskuksen, tapahtuma- ja elämysareenan sekä marketkorttelin uuden kauppakeskuksen kannalta. Teuvo Pakkalan kadun itäpuolista aluetta, jossa on muassa Oulun Energia -areena ja pesäpallostadion, on tarkoitus tulevaisuudessakin varata yksityisille ja julkisille urheilu- ja liikuntapalveluille.

”Mehän olemme Oulussa siinä hienossa tilanteessa, että meillä on urheilualue aivan ruutukaavan vieressä. Näin ei ole joka kaupungissa, ja tämä on ilman muuta vahvuus, joka meidän kannattaa hyödyntää”, Nykänen totesi.

”Mehän olemme Oulussa siinä hienossa tilanteessa, että meillä on urheilualue aivan ruutukaavan vieressä.”

Hän lisäsi, että sijainti on otollinen myös esimerkiksi joukkoliikennereittien kannalta. Sen sijaan pysäköintiä joudutaan vielä miettimään. Monitoimiareenan ja kauppakeskuksen pysäköintiä on suunniteltu pääosin maan alle, ja Nykäsen mukaan urheilukeskuksen alueelle on kaavailtu jonkinlaista keskitettyä pysäköintiratkaisua, jossa voisi olla myös uusia ajoyhteyksiä alueelle.

Maauimalaa toivotaan

Koska suunnittelu on hyvin alkuvaiheessa, sekin on pitkälti auki, mitä kaikkea uuteen vesiliikuntakeskukseen sisältyy. Yksi kiinnostava vaihtoehto on maauimala, joissa käytettävä tekniikka on viime vuosina kehittynyt niin, että käyttökausi on entistä pitempi. Esimerkiksi Espoon Leppävaarassa on rakennettu uimahallin viereen maauimala, joka on erittäin suosittu.

”Kyllä Oulu kaipaisi ja minun mielestäni ansaitsisikin maauimalan, ja Raksila olisi siihen erinomainen paikka”, Penttilä totesi.

Nykäsen mukaan maauimala on myös tilan- ja maankäytön näkökulmasta aivan mahdollinen, toki riippuen siitä minkäkokoiseksi vesiliikuntakeskus ja mahdollinen maauimalan osuus mitoitetaan.

Raatti muuhun käyttöön

Muun muassa uimaseuroissa on kannettu huolta siitä, että Raksilan uimahallin purkaminen ja rakentaminen samalle paikalle aiheuttaa noin kolmen vuoden jakson, joka estää esimerkiksi kilpailujen järjestämisen, koska 50 metrin allas poistuu käytöstä. Samalla uimakouluja ja muita palveluita joudutaan sovittelemaan Raattiin, Vesi-Jatuliin Haukiputaalla sekä ensi vuonna valmistuvaan Linnanmaan uimahalliin.

Penttilän mukaan uimaseuroja ja muita tahoja kutsutaan vielä yhteiseen pöytään neuvottelemaan siitä, miten poikkeusajasta päästään parhaalla mahdollisella tavalla yli.

Uuden vesiliikuntakeskuksen palveluista on tarkoitus tehdä niin kattavia, että käyttökustannuksiltaan korkea Raatin uimahalli voidaan jossain vaiheessa vapauttaa muuhun liikuntakäyttöön. Toisin sanoen Raattia ei enää seuraavassa, aikanaan edessä olevassa peruskorjauksessa aiota rakentaa uimahalliksi.

Raksilan vesiliikuntakeskuksen osalta ei ole vielä minkäänlaisia virallisia aikatauluarvioita, ja suunnittelu- ja kaavoitusprosessi vie joka tapauksessa muutaman vuoden. Penttilä ja Nykänen esittivät hyvin varovaisina arvioina, että Raksilan hallin purkaminen voisi mahdollisesti alkaa keväällä 2025, jolloin uusi vesiliikuntakeskus voisi olla valmis ehkä loppuvuodesta 2027 tai seuraavan vuoden alussa.

Tiistai-illan lähetys on edelleen katsottavissa Oulun kaupungin Facebook-sivulla