Rajakylän Severinkoti palkittiin toistamiseen hoitotyön laatusertifikaatilla

Kinestetiikan toimintamallissa Severinkodissa hoidossa ja kohtaamisessa korostuu vuorovaikutus kosketuksen ja liikkeen avulla. Vasemmalla sairaanhoitaja kinestetiikka tutor Marja-Leena Isosalo ja sairaanhoitaja kinestetiikka tutor Johanna Basaran ja Severinkodin asukas. Kuva: Sanna Krook

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Severinkoti tarjoaa pitkäaikaista, ympärivuorokautista asumista ja hoitoa 30 asukkaalle. Severinkodissa hoidetaan vaativaa hoitoa tarvitsevia asiakkaita, joiden hoitoa ei voida muualla turvallisesti järjestää. Asukkailla on yleensä monia sairauksia, ja he tarvitsevat päivittäisissä toimissaan hoitajan apua sekä sairaanhoitoa.

”Tämä tunnustus ja nyt keväällä uusittu sertifikaatti on vuosien pitkäjänteisen ja tavoitteellisen yhteistyön tulos, jota koko henkilökunta tekee sitoutuneesti”, kertoo Anne Pasanen, fysioterapeutti ja kinestetiikka-kouluttaja Severinkodilta.

”Henkilökunnan kinestetiikkakoulutukset ovat erittäin tärkeitä, mutta se, mitä koulutuksen jälkeen tehdään, on ratkaisevinta siinä, juurtuuko toimintamalli aidosti yksikön toimintaan”, hän jatkaa.

Sertifikaatin myöntää Suomen Kinestetiikkayhdistys ry, joka kehittää aktiivisesti toimintamalleja sosiaali- ja terveydenhuollon esihenkilöille ja työntekijöille.

Kinestetiikka edistää toimintakykyä

Kinestetiikan® voimavaralähtöinen toimintamalli on yksi kuntoutumista ja toimintakykyä edistävän toiminnan muoto sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä.

Toimintamallin avulla pyritään kehittämään työn tekemisen tapoja sellaisiksi, että ne mahdollistavat niin asiakkaan kuin ammattihenkilöstön sekä omaishoitajien ja läheisten voimavarojen mahdollisimman hyvän hyödyntämisen päivittäisissä hoito- ja avustamistilanteissa.

Toimintamallin mukaiset työn tekemisen tavat ylläpitävät ja edistävät toimintakykyä ja kuntoutumista sekä henkilöstön ja omaishoitajien ja läheisten fyysistä ja psyykkistä työhyvinvointia.

Konkreettisesti asiakkaan voimavarojen hyödyntäminen voi tarkoittaa vaikka, että hän ottaa itse sängyn reunasta kiinni ja avustaa siten omaa nostamistaan. Esimerkiksi, miten ihmiselle puhutaan ja miltä tasolta vaikuttaa kohtaamiseen.

Kriteereissä useita tekijöitä

Audiointiprosessissa seurataan työilmapiiriä, henkilöstön toimintaa, potilaiden, asiakkaiden, asukkaiden ja omaisten roolia sekä koko organisaatiota. Severinkodin kohdalla jokaisessa osa-alueessa toiminta on ollut kunnossa.

”Severinkodissa hoitajien panostus asukkaiden hoivaan ja hoitoon on esimerkillistä. Moniammatillinen yhteistyö, asukkaiden yksilöllinen kohtaaminen ja yksilöllisten tarpeiden huomioiminen sekä moniammatillisen henkilöstön tahtotila toteuttaa asiakaslähtöistä lähestymistapaa, unohtamatta henkilöstön huolehtimista omasta hyvinvoinnistaan, mahdollistaa tämän”, arvioi Kinestetiikkayhdistyksen puheenjohtaja Virpi Hantikainen Severinkodin toimintaa.

Arvioinneissa kerrotaan myös, että yksikössä puhalletaan yhteen hiileen potilas- tai asiakaslähtöisyyden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Ideoiminen ja oppiminen tapahtuvat yhdessä, mikä mahdollistaa potilaan tai asiakkaan osallistamisen avustustilanteissa. Henkilöstön työskentelyssä innostuneisuus, motivaatio ja halu kehittää itseään näkyy kinestetiikan jatkokoulutuksiin hakeutumisena ja edistää toimintamallin käytäntöön viemistä.

Lisäksi Serverinkodin viriketoimintaa pidetään aktiivisena ja aisteja monipuolisesti hyödyntävänä.

”Leipoessa tunto, näkö, kuulo, haju ja maku aistit aktivoituvat luonnollisesti. Asukkaat oleskelivat yhteisissä tiloissa ja sosiaalinen ympäristö tuki asukkaiden hyvinvointia”, todetaan arvioinnissa.

Tärkeä rooli lähiesimiehellä

Lähiesihenkilön rooli korostuu hoitomenetelmien omaksumisessa käytännön hoitotyössä

Esihenkilöille suunnatut kinestetiikan koulutukset paneutuvat organisaation johtamisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Hoito- ja terapiatyöntekijöillä on mahdollisuus saada kinestetiikan avulla työhönsä konkreettinen työväline, jota he voivat soveltaa välittömästi työssään.

”Lähiesihenkilön rooli tässä on se tärkein. Se, että hän mahdollistaa ja vaatii, pitäen asiaa koko ajan yllä, keskusteluissa ja toiminnassa, arvioiden yhdessä henkilökunnan kanssa, miten asioita tehdään. Tässä Severinkodin lähiesimies Anu Hietala on tehnyt ja tekee arvokasta työtä”, Anne Pasanen kertoo.

Lue lisää kinestetiikasta.