Pyörällä tehdään lähes joka viides matka – polkupyörä on Oulussa käytössä eniten Suomessa ympäri vuoden

Korona verotti oulaistenkin liikkumista, mutta laskun toivotaan olevan väliaikaista. Kuva Sanna Krook

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Traficom on tehnyt henkilöliikennetutkimuksia vuodesta 1974 alkaen noin kuuden vuoden välein. Tuoreimmat tulokset kerättiin vuonna 2021, ja niissä näkyy koronan vaikutus vähentyneenä liikkumisena.

Pyöräliikenteen osuus tehdyistä matkoista on Oulun seudulla selvästi Suomen suurin. Lähes joka viides matka eli 18 prosenttia pyöräiltiin. Muilla seuduilla osuus oli 7–12 prosenttia. Oulun seudulla pyöräily on ympärivuotista ja talvellakin seudun asukkaat pyöräilivät keskimäärin joka kymmenennen matkan.

Vain seitsemän prosenttia asuntokunnista Oulun seudulla ei omistanut polkupyörää. Myös sähköpyörät ovat yleistyneet ja jo lähes joka kymmenennestä asuntokunnasta löytyi vuonna 2021 sähköpyörä.

Yleisesti ottaen Oulun seudulla tehtiin vuonna 2021 matkoista 41 prosenttia kestävillä liikkumismuodoilla ja henkilöautolla 57 prosenttia. Kestävien liikkumismuotojen osuus Oulun seudulla oli samalla tasolla Tampereen, Turun, Jyväskylän ja Joensuun seutujen kanssa. Helsingin seudulla kestävien liikkumismuotojen osuus oli suurin, niillä liikuttiin yli puolet matkoista.

Korona vaikutti liikkumiseen

Vuoden 2021 liikkumisessa näkyvät koronapandemian vaikutukset. Sekä keskimääräisen vuorokauden aikana tehtyjen matkojen määrä että matkustetut kilometrit pienenivät aiemmista vuosista. Oulun seudun asukkaat tekivät vuonna 2021 keskimäärin 2,5 matkaa vuorokaudessa kun vuonna 2016  tehtiin 3,0 matkaa. Matkan pituus oli keskimäärin 39 kilometriä, kun se vuonna 2016 oli 42 kilometriä. Muutokset ovat merkittäviä, mutta mahdollisesti osittain väliaikaisia.

Yksittäisten matkojen keskipituus sen sijaan kasvoi. Oulun seudun asukkaiden matkojen keskipituus vuonna 2021 oli 16 kilometriä, kun se vuonna 2016 oli 14.

Pyöräliikennematkan keskipituus oli vuonna 2021 noin 3,5 km ja jalankulkumatkan 2,0 km. Molempien keskipituus on kasvanut vuodesta 2016. Henkilöautomatkat olivat selvästi pidempiä kuin kestävillä liikkumismuodoilla tehdyt matkat, joten myös osuus kaikista matkustetuista kilometreistä oli merkittävä eli 79 prosenttia. Henkilöautomatkojen suoriteosuus ei muuttunut vuodesta 2016.   

Kauppaan ja urheilemaan

Oulun seudun asukkaiden suurimmat syyt liikkumiseen liittyivät vapaa-aikaan ja vierailuihin sekä ostoksiin ja asiointiin liittyvät matkat. Työ- tai koulutuspaikkaan suuntautui matkoista 26 prosenttia. Matkojen määrä vähentyi kaikissa suurimmissa matkaryhmissä verrattuna vuoteen 2016.

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on vuodesta 1974 alkaen noin kuuden vuoden välein toteutettu tutkimus. Se antaa yleiskuvan suomalaisten liikkumisesta ja muun muassa eri väestöryhmien liikkumisen ajallisista ja alueellisista eroista. Nyt julkaistun tutkimuksen tieto on kerätty vuonna 2021. Tutkimustiedon keräämisestä vastaa Traficom.

Oulun seutu on osallistunut tutkimukseen vuosina 1996 ja 2021 lisäotoksella. Vuonna 2021 lisäotoksella tutkimukseen osallistui muun muassa Tampereen, Turun, Porin, Kajaanin ja Jyväskylän seudut, joka mahdollistaa tulosten vertailun seutujen kesken. Oulun seudulla tutkimukseen vastasi yli 2 500 asukasta. Tutkimusaineisto toimii merkittävänä liikennesuunnittelun ja alueellisen liikennemallin lähtötietona.