Pohteen hyvinvointialueen uudistaminen etenee, mutta muutoksessa on myös haasteensa

Paljon puhuttu sote-uudistus etenee vaihe vaiheelta. Urakka on iso. Kuva: Pohde

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kertoi aluehallituksen katsauksessa maaliskuun lopulla rahoituksen tilanteesta ja tulevien vuosien näkymistä.

”Pohde on lähtenyt uudistamaan palveluita strategiansa mukaisesti, jotta palvelujen toimivuus ja tasapainoinen talous voidaan turvata. Meillä on onnistumisen mahdollisuudet, mutta onnistuminen edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toimeenpanoa sovitun aikataulun mukaisesti”, Luoma totesi.

Yhtenä osana järjestämissuunnitelman toimeenpanoa valmistellaan tarpeenmukaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia. Sote-keskukset muodostavat keskeisen perustason palvelujen verkoston. Perustason palveluiden vahvistaminen on yksi järjestämissuunnitelman tavoitteista.

Sosiaali- ja terveyskeskuksista kaiken ikäiset asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut eri ammattilaisilta. Sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat pääsääntöisesti saman katon alla. Myös perhekeskus on osa sote-keskuksen toimintaa. Palveluja tarjotaan edelleen myös kouluissa, päiväkodeissa ja muissa arjen ympäristöissä. Osa palveluista tarjotaan digitaalisesti ja liikkuvina palveluina.

”Aluevaltuusto on linjannut, että jokaisessa Pohjois-Pohjanmaan kunnassa on sote-keskus. Valmistelua tehdään tästä lähtökohdasta. Alueen asukkailla, kunnilla, järjestöillä ja sidosryhmillä on mahdollisuus kommentoida suunnitelmaluonnosta, kun se valmistuu”, kertoi sote-järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto.

Ennen päätöksentekoa suunnitelmaa on tarkoitus käsitellä vaikuttamistoimielimissä, kuten vammais- ja vanhuusneuvostossa ja nuorisovaltuustossa. Luonnosta esitellään alueellisissa keskustelutilaisuuksissa ja avoimissa infoissa, ja se lähtee myös lausuntokierrokselle huhtikuussa.

Palkanmaksun virheitä korjataan

Monetra Oulu Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kauppi ja henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen kertoivat Pohteen katsasuksessa henkilöstön palkanmaksun tilanteesta ja korjaavista toimenpiteistä.

Palkanmaksussa on edelleen ongelmia, joita ratkotaan Monetran ja Pohteen yhteistyöllä. Tilanteen korjaamiseksi Monetra on myös vahvistanut asiakaspalveluresurssiaan.

Muutos on ollut haastava, sillä vuodenvaihteessa henkilöstöä Pohteelle luovutti 36 organisaatiota. Yhteensä Pohteella on noin 18 500 työntekijää. Henkilöstötilanne myös elää jatkuvasti.

Alkuvuoden palkanmaksuongelmat ovat koskeneet pääasiassa kokemuslisiä ja työaikakorvauksia. Lisäksi lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien henkilöiden palkkojen maksamisessa on ollut viivettä.

Virheitä korjataan prioriteettijärjestyksessä. Ensimmäiseksi on varmistettu peruspalkkojen maksu. Puuttuvia palkkoja on maksettu pikamaksuina. Toiseksi on huolehdittu erilaisista lisistä. Myöhästyneistä palkoista maksetaan palkansaajalle viivästyskorot.

Vaikka koko organisaatiossa palkanmaksun ongelmia on ollut pienellä määrällä, yksittäisten työntekijöiden kohdalla virheet ja viiveet ovat aiheuttaneet isoa haittaa. Palkanmaksu on työnantajan keskeinen velvollisuus, ja virheet siinä ovat aina vakavia.

Sairaanhoitopiiriltä alijäämää

Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja sairaanhoitopiirin viime vuoden tilinpäätökset ja toimintakertomukset.

Valmistelutoimielimen ja hyvinvointialueen valmisteluun oli vuonna 2022 käytettävissä valtion avustuksia yhteensä noin 45,5 miljoonaa euroa. Toiminnan kulut olivat yhteensä 23 miljoonaa euroa, josta tietotekniikan kuluja oli 12 miljoonaa. Tämän lisäksi investointimenoja oli noin 600 000 euroa.

Tilikaudelta 2022 ei muodostu yli- tai alijäämää. Avustuksista siirtyi vuosina 2023–2025 käytettäväksi yhteensä vajaa 22 miljoonaa euroa. Siirtyvää avustusta tullaan käyttämään erityisesti ict-muutosohjelmaan, joka kestää vuoteen 2025.

Tilikauden kustannuksista suurin osa muodostui henkilöstökuluista, asiantuntijapalveluostoista ja tietoliikennepalvelujen ostoista. Avustuksia myönnettiin yhteisöille valtuustoryhmien toiminnan tukena noin 300 000 euroa.

Aluehallitus hyväksyi myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022. Sairaanhoitopiirin tulos jäi 28,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Sairaanhoitopiirin taseeseen oli kertynyt aiempaa ylijäämää yhteensä 17,4 miljoonaa ja kun laskelmassa huomioidaan taseeseen merkityt investointivaraukset ja poistoerot 11 miljoonaa, jää jäsenkunnilta laskutettavaksi alijäämäksi vuodelta 2022 jäi 3 miljoonaa euroa.

Pohteen aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 4.4.2023.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löytyvät Pohteen verkkosivustolta.