Pohteella tulee muutoksia omaishoitajien ja perhehoitajien sopimuksiin – uusi omaishoitokeskus käyttöön

Omais- ja perhehoidonsopimukset muuttuvat ensi vuonna. Hyvinvointialue ei irtisano sopimuksia, vaan vanhat siirtyvät sopimukset käydään läpi keväällä 2023. Kuva: Pohde

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Omaishoidontuen- ja perhehoidon myöntämisperusteet on laadittu yhteistyössä ikäihmisten omaishoitotyön vastaavien-, perhe- ja sosiaalityön ammattilaisten sekä omais- ja perhehoitoyhdistysten edustajien kanssa. Myöntämisperusteita, palkkioluokituksia ja mahdollisuuksia vapaisiin on yhtenäistetty. Lopullinen päätös myöntämisperusteista tehdään hyvinvointialueen tulevaisuuslautakunnassa.

Nykyiset sopimukset tarkastetaan

Alueen kunnista ja kuntayhtymistä on kerätty tietoja omaishoidontuen ja perhehoidon sopimuksista. Ne siirretään Monetran toimesta uuteen Oima-järjestelmään. Vanhat sopimukset tullaan tarkastamaan myöhemmin uusilla myöntämisperusteilla. Hyvinvointialue ei irtisano sopimuksia. Vanhat siirtyvät sopimukset käydään läpi keväällä 2023.

Otetaan käyttöön 2023 alusta

Omaishoidonkeskus palvelee kaikenikäisiä omaishoitajaperheitä.  Palvelutarpeen kartoituksen jälkeen, mikäli asiakkaan omaishoidontuen kriteerit täyttyvät, laaditaan omaishoidontuen sopimus.

Omaishoitokeskuksesta otetaan yhteyttä omaishoitajaperheisiin, annetaan neuvontaa ja ohjausta, sovitaan mm. hyvinvointi- ja terveystarkastuksista, koulutuksista ja valmennuksesta. Omaishoitokeskus seuraa ja ohjaa lakisääteisten vapaiden pitämistä. Omaishoitokeskus pystyy myös ohjaamaan ja antamaan tukea esim. järjestöpuolelta saataviin apuihin. Keskus toimii myös kehittäjänä omaishoitotyölle.

Omaishoitokeskuksen työkaluna toimivan Oima-järjestelmän kautta maksetaan omaishoitajien palkkiot, perhehoitajien palkkiot ja sijaishoidon korvaukset. Kun omaishoitajuus aikanaan päättyy, omaishoitokeskus voi antaa jälkitukea omaishoitajalle.

Omaishoitokeskuksessa työskentelee palveluohjaajia, sosiaalityöntekijöitä, geronomeja, sosionomeja ja sairaanhoitajia sekä terveydenhoitajia. Omaishoitokeskus toimii hajautettuna lähellä asiakasta.

Hyvinvointialueen erityisryhmien ja ikäihmisten palveluohjaus siirtyy palkkioiden maksujen osalta Oima- palvelun käyttöön vuoden 2023 alussa. Jatkossa omaishoidon tuki, omaishoidon vapaan ja perhehoidon palkkiot maksetaan Oiman kautta.

Omaishoidonkeskus on uusi tapa olla mukana omaishoitoperheiden työssä. Kun uutta kehitetään, alussa on varmasti toiminnallisia haasteita, mutta niitä pyritään korjaamaan kaiken aikaa.

Pohjois-Pohjanmaalla kolme hoitoisuusryhmää

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella omaishoidon hoitoisuusryhmiä on kolme ja niitä vastaavat hoitopalkkiot ovat seuraavat 1.1.2023

  • ryhmä 1: 439,70 euroa/kk
  • ryhmä 2: 1010,68 euroa/kk
  • ryhmä 3: 1 761,03 euroa/kk
  • Omaishoidon tuen hoitopalkkio on hoitajalle maksettava palkkio hänen hoidettavalle tekemästään hoidosta ja hoivasta. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidon tuen myöntämisen perusteissa on huomioitu omaishoidon kokonaisuuden toteutuminen, omaishoidon sitovuus ja erilaiset vapaan toteuttamisen vaihtoehdot.
  • Alle 18-vuotiaille on kriteerinsä määrittämässä kutakin hoitoisuusryhmää. Samoin yli 18-vuotiaille ja aikuisille on olemassa omat kriteerinsä hoitoisuusryhmän määrittämiseen. Yli 65-vuotiaiden osalta arvioinnissa käytetään RAI-toimintakyky arviointia.
  • Uusien asiakkaiden osalta sovelletaan 1.1.2023 alkaen hyväksyttyä soveltamisohjetta. Nykyiset kuljetuspalvelupäätökset ovat voimassa kunnes asiakkaan palvelutarve on arvioitu ja päätökset on päivitetty uuden soveltamisohjeen mukaiseksi.