Pohde järjestää oululaisten sote-palvelut ensi vuonna

Pohteen palvelut tulee tunnistamaan omasta visuaalisesta ilmeestä, jonka elementteihin kuuluu muun muassa tähtilogo.

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Myös pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueille, minkä myötä Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos yhdistyvät Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokseksi. Niin ikään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri lakkaa ja sen toiminta siirtyy Pohteelle.

Uudistus tehdään, jotta kaikille ihmisille pystyttäisiin tarjoamaan samanlaiset mahdollisuudet palveluihin. Kyseessä on yksi Suomen historian merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Se saattaa kuulostaa hankalalta, mutta toimintaa kehitetään pikkuhiljaa ja monet palvelut ovat säilymässä niiden käyttäjän näkökulmasta ennallaan.

Hyvinvointialueen palveluihin kuuluu muun muassa perusterveydenhuolto, ja terveysaseman voi jatkossakin valita itse. Pohteen vastuulle siirtyvät myös esimerkiksi erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, hammashoito, mielenterveys- ja päihdepalvelut, ikääntyneiden asumispalvelut sekä vammaispalvelut.

Matala kynnys ja ennaltaehkäisevyys

Uudistus ei ole vain hallinnollinen: pyrkimyksenä on kehittää palveluja paremmin ihmisten tarpeita ja yhteiskunnan kantokykyä vastaaviksi. Tavoitteena on kohdentaa resursseja voimakkaammin arkiympäristössä, kuten kotona, annettaviin palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan.

Pohteen toiminta ja mahdolliset muutokset määritellään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmassa.

”Järjestämissuunnitelma sisältää aidosti perustasoa vahvistavia toimenpiteitä ja panostaa asukkaiden tukeen kotona ja arjessa. Lisäksi se mahdollistaa uusien palvelumuotojen kehittämisen. Muutoksessa huomioidaan aina myös asiakkaan yksilöllinen tilanne”, Pohteen hyvinvointialueen johtaja Ilkka Luoma kommentoi aluevaltuuston viime kuussa hyväksymää suunnitelmaa.

Luoma lisää olevan ymmärrettävää, että muutos mietityttää niin asukkaita kuin henkilöstöäkin. Hän korostaa, että muutosta tehdään asteittain, hallitusti ja yhdessä henkilöstön kanssa.

Jokaisen tähden

Pohteen järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto lisää, että palveluiden jatkuvuuden turvaaminen on tärkeää ja muutokset tulevat näkymään asukkaille tulevien vuosien aikana siten, että korvaavat palvelut ovat aina käytössä ennen vanhojen palveluiden lakkaamista.

Uuden organisaation virallinen nimi on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, ja sen rinnalla käytetään oheisnimeä Pohde. Pohteen palvelut tulee tunnistamaan omasta visuaalisesta ilmeestä, jonka elementteihin kuuluu muun muassa tähtilogo. Pohteen slogan on Jokaisen tähden, ja se kuvastaa muutoksen perimmäisiä syitä: hyvinvointialue on muodostettu ja tulee toimimaan sekä kehittymään kaikkien – niin asukkaiden, asiakkaiden kuin työntekijöiden – vuoksi. 

Lisätietoja ja ajankohtaisia kuulumisia hyvinvointialueeltamme löydät osoitteesta 

pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi.