Palkittu pakolaisperheitä auttava toimintamalli on Oulusta kotoisin

”Päätin rakentaa perheterapiaopintojeni lopputyöksi menetelmän, jonka avulla voisimme tukea pakolaisperheitä”, kertoo mallin kehittänyt Iida-Maria Bimberg.

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Pakolaisperheillä on takanaan traumaattisia kokemuksia, lisäksi uuteen kulttuuriin sopeutuminen voi olla vaikeaa. Tämä kaikki vaikuttaa perheen sisäisiin suhteisiin.

Perhe yhtenäiseksi -työskentelymenetelmä antaa pakolaisperheiden kanssa työskenteleville erilaisia perheterapeuttisia ja perhetyön menetelmiä, joiden avulla voidaan muun muassa parantaa perheen vuorovaikutusta ja vahvistaa vanhemmuutta. 

Työskentely perheen kanssa alkaa aikaisintaan neljä kuukautta sen jälkeen, kun perhe on saapunut Suomeen. Osallistuminen pohjautuu vapaaehtoisuuteen. Työskentely kestää noin neljä kuukautta ja sisältää 7-9 tapaamista ensisijaisesti perheen kotona. Osa tapaamisista järjestetään vanhempien kanssa erikseen.

Lastensuojelun asiakkuudet puolittuneet Oulussa

Perhe yhtenäiseksi -työskentelymenetelmällä on ollut merkittäviä vaikutuksia. Oulun kaupungin maahanmuuttajapalveluissa lastensuojelun asiakkuudet ovat puolittuneet ja perhetyön tarve laskenut miltei neljäsosaan aiemmasta. Tulokset osoittavat hyvin sen, että perheiden varhaiseen tukeen kannattaa panostaa.

Iida-Maria Bimberg aloitti menetelmän kehittämisen vuonna 2019 työskennellessään Oulun kaupungin maahanmuuttajapalveluissa sosiaaliohjaajana. Samalla hän opiskeli kaupungin sisäisessä perheterapiakoulutuksessa.

”Työssäni perheiden osuus asiakkaista kasvoi merkittävästi, ja erityisesti perheenyhdistämisprosessin kokeneita perheitä oli tavallista enemmän. Näillä perheillä näkyi arjessa haasteita, joihin ei löydetty sopivia tukitoimia”, Iida-Maria Bimberg muistelee.

”Ajatus Perhe yhtenäiseksi -työskentelymenetelmästä lähti siis tilanteessa, jossa asiakkaat tarvitsivat tukea ja jossa olin parhaillaan saamassa tietoja ja koulutusta, jota hyödyntää heidän tukemisessaan. Päätin rakentaa perheterapiaopintojeni lopputyöksi menetelmän, jonka avulla voisimme tukea perheitä.”

Helppo ottaa käyttöön

Hyvä käytäntö -palkintoraati pitää tärkeänä, että toimintamalli voidaan helposti ottaa käyttöön myös muualla. Malli onkin lähtenyt leviämään, ja sitä käyttävät Oulun lisäksi jo Kokkolan, Kajaanin ja Pudasjärven maahanmuuttajapalvelut.

”Asiakkaat ja työntekijät ovat antaneet hyvää palautetta. Vanhemmat kokevat saaneensa tukea vanhemmuuteen, lisäksi heidän ymmärryksensä suomalaisesta kasvatuskulttuurista on lisääntynyt. Tämä on ainutlaatuinen malli”, palkintoraadin jäsen, Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa kehuu.

Iida-Maria Bimberg on voinut nykyisessä työssään Turvallinen Oulu -hankkeessa koota menetelmäoppaan, konkreettisen työvälineen perhetyöntekijöitä varten. 

Menetelmä auttaa perhetyöntekijöitä kohtaamaan perheitä, ja erityisesti pakolaisperheitä, entistä paremmin. Tänä keväänä Oulun kaupungin perhetyöntekijöitä koulutetaan menetelmän käyttöön.

Perhe yhtenäiseksi -toimintamalli on saanut tunnustusta myös aiemmin, sillä se voitti kunniamaininnan vuoden yhdenvertaisuustekona Kunteko 2020 -kilpailussa.

Mikä Hyvä käytäntö -palkinto:

  • Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia järjestää Hyvä käytäntö -kilpailun vuosittain.
  • Hyvä käytäntö -palkintoraati koostuu Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian ja sen yhdistysten, Innokylän, Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen kaupungin, Oulun kaupungin ja Globex Oy:n edustajista.
  • Kilpailu järjestettiin nyt 15. kerran, ja siihen osallistui 27 esitystä. Kilpailun pääpalkinto on 1000 euroa ja matka sosiaalialan konferenssiin esittelemään käytäntöä. Hyvä käytäntö -palkinnon tavoitteena on edistää toimivien ja tuloksellisten sosiaalialan ammattikäytäntöjen ja kehittämistä ja levittämistä.
  • Tutustu Hyvä käytäntö 2022 -palkinnon saaneeseen Perhe yhtenäiseksi -käytäntöön.