Oulun Lipon naiset tähtäävät hiilineutraaliksi seuraksi vuonna 2030

Oulun Lipon naisten hiilijalanjäljen pienentäminen on osa vastuullisuusstrategiaa, jonka arvopohjaa arvostetaan seuran yhteistyökumppaneissakin. Kuva: Oulun Lippo naiset

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun Lipon naisten joukkueesta vastaava Raksilan Likat ry tähtää hiilineutraaliksi joukkueeksi vuoteen 2030 mennessä. Seura haluaa kantaa vastuun ympäristöstä ja olla esimerkkinä muillekin urheiluseuroille ja organisaatioille.

Lipponaisten uusi tuleminen ja uuden oululaisen asenteen kasvot ulottuvat myös kentän ulkopuolelle. Hiilijalanjäljen pienentäminen on osa vastuullisuusstrategiaa, jota erityisesti yhteisen arvopohjan jakavat seuran yhteistyökumppanitkin arvostavat.

Oulun Lipon naisten pesäpallojoukkueen hiilijalanjälki laskettiin GHG-protokollan mukaisesti kaudella 2023. Laskennassa huomioitiin joukkueen harjoittelun ja pelien päästöt kolmella eri tavalla, esimerkiksi harjoitusten päästöissä huomioitiin kulkeminen harjoituksiin ja takaisin, stadionin pukukoppien ja Ouluhallin energian kulutus.

Lisäksi kotipelien päästöistä huomioitiin elintarvikemyynti ja yleisön kulkeminen peleihin ja takaisin ja vieraspelien päästöistä huomioitiin matkustaminen ja majoittuminen. Laskentaan otettiin mukaan myös joukkueen ostamat palvelut ja tarvikkeet, kuten peliasut.

Paljon voi itsekin vaikuttaa

Koko toiminnan hiilijalanjälki kaudella 2023 oli kasvihuonekaasupäästömittarilla laskettuna 28 596 kiloa CO2ekv eli hiilidioksidiekvivalenttia. Suurimmat päästöt muodostuivat vieraspeleihin matkustamisesta, 44 prosenttia, joka koostuu lähinnä linja-automatkoista. Myös hotelliyöpymisten päästöt olivat merkittävät. Yleisesti liikenteen päästöjä voidaan vähentää suosimalla mahdollisimman vähäpäästöisiä kulkuneuvoja tai kulkuneuvoja, jotka käyttävät uusiutuvaa energiaa.

Toinen päästöjen osalta merkittävä tekijä on talviharjoittelu Ouluhallissa, jonka energiakulutus muodostaa suurimman osan harjoitusten hiilijalanjäljestä. Näiden päästöjen pienentämiseksi ei käytännössä ole käyttäjällä suuria mahdollisuuksia pienentämättä harjoitusmääriä.

Hankintojen päästöjen pienentämiseksi seura voi panostaa alihankkijoiden valinnassa ympäristövastuullisuutta ja suosia mahdollisuuksien mukaan kierrätystä. Kotipelien yleisöä voidaan lisäksi kannustaa suosimaan vähäpäästöisiä kulkuneuvoja ja kimppakyytejä esimerkiksi tarjous- tai palkitsemiskampanjoiden avulla. Näin seura on jo tehnyt yhdessä pelissä Osuusliike Arinan kanssa.

”Seuraamme hiilijalanjälkeä ja suunnittelemme sen pienentämistoimia vuosittain oululaisen Carbon Wise Oy:n kanssa. We are carbon wise -merkki tarkoittaa, että meillä on aito halu ymmärtää toimintamme ilmastovaikutukset ja toimia vastuullisesti tiedon pohjalta,” toteaa Sanna Taskila Carbon Wise Oy:stä.