Oulun Kenttätien palvelukeskus saa lisäkäsiä – nuorten asunnottomien tila vaatii jatkuvaa huolehtimista

Lisäresurssit tulevat tarpeeseen, sillä nykyisellä Kenttätien vakituisella henkilöstöresurssilla ei pystytä vakiinnuttamaan toimintaa jatkossa. Kuva: arkisto/Sanna Krook

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulussa on käynnissä Asunnottomien sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishanke nimeltään Aste-hanke, joka kestää tämän vuoden syyskuun loppuun. Hanke on tarkoitettu oululaisille nuorille aikuisille eli 18–30-vuotiaille, joilla on vakava päihdeongelma esimerkiksi huumeiden kanssa ja ovat palveluiden tavoittamattomissa.

Lisäksi kohderyhmään kuuluvat Kenttätien palvelukeskuksen tilapäismajoituksessa majoittuvat nuoret aikuiset huumeidenkäyttäjät, joiden sitoutuminen asumisen tukipalveluihin on heikkoa.

Aste-hankkeen aikana on kehitetty asiakaslähtöisiä, asunto ensin -periaatteet huomioivia sosiaali- ja terveyspalveluja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville henkilöille, joilla on monialaista ja laajaa tuen tarvetta asumiseensa liittyen.

Tämän työn tuloksena on saatu asutettua 74 kohderyhmään kuuluvaa asunnotonta henkilöä normaaliin vuokra-asuntokantaan suorille vuokrasopimuksille.

Lisäapu tulee tarpeeseen

Kenttätien palvelukeskus on 38-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa oululaiselle asunnottomalle henkilölle taataan inhimillinen perusasuminen, järjestetään asumispalvelut ja luodaan edellytyksiä normaaliin elämään ja asumiseen.

Viime vuonna Kenttätien palvelussa oli 187 eri asiakasta eli 14 470 yöpymistä ja vuonna 2020 185 eri asiakasta eli 11 681 yöpymistä. Käyttöaste oli vuonna 2021 peräti 110 prosenttia. Ohjaajan työnkuvaan on kuulunut asiakkaiden lääkehoidosta, hygieniasta, ravitsemuksesta sekä turvallisuudesta huolehtiminen. Kenttätiellä on otettu vartijapalvelu käyttöön viime keväänä.

Lisäresurssit tulevat tarpeeseen, sillä nykyisellä Kenttätien vakituisella henkilöstöresurssilla ei pystytä vakiinnuttamaan toimintaa ja samalla vastaamaan asiakkaiden kuntoutumisen edistämisen sekä itsenäisen asumisen edellytysten luomisen tarpeisiin. Kenttätien ja Huilin yhteinen henkilöstömäärä on ollut 13 ohjaajaa sekä kolme laitosapulaista.

Hankkeella jo nyt vaikutusta

Jo tähän mennessä projektityöntekijänä toimineen sairaanhoitajan työn avulla on saatu ehkäistyä asiakkaiden hakeutumista päivystyksellisiin palveluihin ja vähennettyä näin Oulun seudun yhteispäivystyksen käyttöä sekä sairaalahoidon tarvetta.

Lisäksi on parannettu asunnottomien henkilöiden terveyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäisty tilanteiden kärjistymistä. Kenttätien palvelukeskuksessa on ollut myös jalkautuva lääkäripalvelu Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen kautta.

Arvioidut tulevat lisäkustannusvaikutukset ovat noin 201 000 euroa vuodessa. Kustannukset katetaan osin muun muassa terveydenhuollon käyntien vähentymisen ja asiakkaiden palveluiden keventämisen kautta saatavilla kustannussäästöillä.

Lue myös