Oulun kaupunki on lisännyt lastensuojelun resursseja ja nostanut sosiaalityöntekijöiden palkkoja

Oulun pohjoisen alueen lastensuojelun sosiaalityöntekijät toivottavat rinnalleen tervetulleiksi lisää kollegoita. Kuva: Sanna Krook

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: Minna Mäki-Heikkilä

Jaa sosiaalisessa mediassa:

”Jatkossa yhdellä sosiaalityöntekijällä on enää noin 30 lasta asiakkaana, ja sosiaalityöntekijällä on enemmän aikaa työskennellä lapsen ja perheen kanssa. Se on lastensuojelulain tavoitteiden mukaista,” kertoo palveluesimies Minna Alapuranen.

Viime syksynä Oulun kaupunki nosti myös sosiaalityöntekijöiden palkkoja 200 eurolla kuukaudessa.

Työ mielenkiintoista ja joustavaa

Sosiaalityöntekijät voivat tarvittaessa esimiehen lisäksi konsultoida lakimiestä tai lastensuojelun erityisasiantuntijaa haastavissa asiakastilanteissa. Työnohjaus on säännöllistä ja koulutusta on tarjolla. Kuukausittain järjestetään koulutuksellisia teemailtapäiviä ja sihteeripalveluita on saatavana

”Jos työpäivämme joskus venyvät, voimme joustavasti pitää vapaata”, sosiaalityöntekijä Venla Jauhola kertoo.

”On palkitsevaa, että työnantaja luottaa siihen, että voimme itse suunnitella työtämme. Meidän on mahdollista pitää myös etätyöpäiviä ja oman auton käyttökään ei ole välttämätöntä, kun käytössämme on leasing-autot”.

Uusi yksikkö nuorille aikuisille

Helmikuun alusta Oulussa on aloittanut uusi lastensuojelun jälkihuoltoyksikkö. Aikaisemmin täysi-ikäisten jälkihuolto oli osa alueellisten lastensuojeluyksiköiden toimintaa ja jälkihuollon asiakkaat olivat alueellisten lastensuojeluyksiköiden asiakkaana.

”Palvelun eriyttäminen mahdollistaa keskittymisen täysi-ikäisten nuorten aikuisten asioihin. Olemme innoissamme uudessa tehtävässä”, kertoo sosiaalityöntekijä Seija Hyvönen.

”Meillä on mahdollisuus kehittää aivan uusia toimintamalleja ja olemme myös tutustuneet muiden paikkakuntien jälkihoitoyksiköiden työhön”.

Jälkihuollon tarkoituksena on tukea lapsen kotiutumista sijaishuollosta tai auttaa aikuistuvaa nuorta saavuttamaan riittävät valmiudet itsenäisen elämän aloittamiselle. 

”Itsenäistymisvaihetta ja varhaista aikuisuutta elävillä nuorilla saattaa olla erilaisia tuen tarpeita. Jälkihuollon keinoin voimme tukea nuorta hänen tarpeensa mukaan esimerkiksi itsenäistymiseen, asumiseen, työllistymiseen, opintoihin ja taloudellisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä”, kertoo sosiaalityöntekijä jälkihuoltoyksiköstä.

Lastensuojelussa tehdään vahvaa tiimityötä

Oulun kaupungin lastensuojelussa tehdään vahvaa tiimityötä seitsemässä eri aluetiimissä eri puolilla kaupunkia. Sosiaalityöntekijöiden työpisteet ovat Hyvinvointikeskuksissa.

Lastensuojeluilmoitus on avainasemassa avun saamiseksi perheelle.

”Se on kuin lähete hoitoon terveydenhuollossa, se on tie palvelujen käynnistämiseen, pyyntö hoitaa ja selvittää lapsen tilanne”, kertoo sosiaalityöntekijä Jani Kaisto.

Lastensuojeluilmoituksella on historiallinen taakka, joka ennen saattoi leimata ja syyllistää perhettä. Nykyisin tilanne on kuitenkin muuttunut.

”Lastensuojeluilmoitusten tekemiseen kynnys on madaltunut, niitä tehdään paljon enemmän ja lastensuojelun asiakkaana on sosioekonomiselta taustaltaan monenlaisia perheitä”, kertoo pitkän uran lastensuojelutyössä tehnyt sosiaalityöntekijä.  

”Perheet ovat samankaltaisia, sosiaalisella taustalla ei ole enää väliä, minkälaisia ongelmia ihmisellä on. Taustasta huolimatta samat ongelmat ja hankaluudet ovat yhteisiä, samankaltaisten asioiden kanssa ihmiset kamppailevat”.

Työ lastensuojelussa haastaa ja palkitsee

Lastensuojelun sosiaalityö on monin tavoin haastavaa, mutta myös palkitsevaa. Lasten ja perheiden tilanteet vaihtelevat paljon.  

”Jos lapsi tai nuori on aluksi kieltäytynyt puhumasta sosiaalityöntekijälle, mutta myöhemmin uskaltaakin kertoa kipeistä asioista elämässään, se on yksi tärkeimmistä voimaa antavasta asioista työssäni”, sosiaalityöntekijä Venla Jauhola kertoo.

Sosiaalityöntekijät tekevät yhteistyötä muun muassa neuvoloiden, koulujen ja päiväkotien kanssa. Verkostotyöskentelystä on hyötyä monin tavoin perheiden auttamisessa ja se mahdollistaa viranomaisille yhteisen näkemyksen tavoitteista ja keinoista lapsen ja perheen tilanteiden helpottamiseksi.

Selaa tästä avoimia työpaikkoja Oulussa