Oulu otti uuden nuorten palvelun käyttöön ensimmäisenä kuntana Suomessa

Oulun kaupunki on ottanut käyttöön uuden nuorille suunnatun Zekki-digipalvelun, joka kannustaa pohtimaan omaa hyvinvointia ja ohjaa matalan kynnyksen palveluihin.

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupunki on ottanut käyttöön uuden nuorille suunnatun Zekki-digipalvelun. Zekki kannustaa pohtimaan omaa hyvinvointia ja ohjaa matalan kynnyksen palveluihin. Se on tarkoitettu 15–25-vuotiaille nuorille sekä nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten työkaluksi.

Verkossa oleva työkalu on helppokäyttöinen. Vastaamalla 10 kysymykseen nuori saa yhteenvedon, joka auttaa pohtimaan omaa elämää ja tulevaisuutta. Lisäksi tarjolla on lisätietoa ja vinkkejä omaan elämäntilanteeseen sopivista palveluista.

Ensimmäisessä vaiheessa Zekki suosittelee valtakunnallisia palveluja, joita voi hyödyntää asuinpaikasta riippumatta. Oulussa tarjolla on myös paikallisia lähipalveluja. Jatkossa paikallisia palveluja lisätään myös muilla alueilla.

”Zekki kokoaa yhteen järjestöjen ja kuntien tarjoamat nuorille suunnatut tukipalvelut. Palveluita tarjotaan yhdessä paikassa ja juuri nuoren omaan tilanteeseen kohdentaen”, projektipäällikkö Reija Paananen Diakonia-ammattikorkeakoulusta sanoo.

Palvelut helposti ja oikea-aikaisesti

Oulussa Zekkiä on kehitetty yhdessä Byströmin Ohjaamon tieto- ja neuvontapalvelujen kanssa. Jatkossa Zekki tulee olemaan osa Nuorten Oulu -verkkopalvelua, joka kokoaa kaupungin tarjoamat palvelut nuorille yhteen verkko-osoitteeseen.

”Zekin vahvuus on sen monipuolisuudessa. Se mittaa ja auttaa arvioimaan omaa hyvinvointia, mutta sen lisäksi se antaa nuorelle yhteenvedon hänen tilanteestaan ja ehdottaa sopivia palveluja”, koordinaattori Jutta Pernu-Määttä Oulun kaupungin nuorisopalveluista sanoo.

Zekki pohjautuu nuorilähtöiseen ajatteluun ja palvelumuotoiluun. Aiemman tiedon valossa palvelujärjestelmä näyttäytyy nuorille sekavana ja pirstaleisena eikä tukimahdollisuuksista tiedetä riittävästi.

Tukea tulisi tarjota nuorille aktiivisemmin, se tulisi saada käyttöön helposti, oikea-aikaisesti ja siellä missä nuoret ovat asuinpaikasta riippumatta. Nuorten tulisi myös itse hahmottaa elämäntilanteensa haasteita, jotta he voivat hakea niihin apua. Zekki tarjoaa ratkaisun näihin haasteisiin.

Zekki perustuu 3X10D®-elämäntilannemittariin, tutkimuksiin ja asiantuntijatietoon. Zekin ovat kehittäneet yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diakonissalaitoksen Vamos, Ehyt, HelsinkiMissio, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Mieli, Nuorisoasuntoliitto, Nuorten Ystävät, Pelastakaa Lapset, Takuusäätiö, Väestöliitto ja Yeesi Stean tuella.

 

 

Lue myös