Oulu ja Ii pilottialueina – Pohteella toimii uusi ikäihmisten liikkuva päivystysyksikkö

Sairaanhoitaja saapuu kotiin yhdessä ensihoitajan kanssa käyntipyynnön jälkeen. Heillä on kotisairaalatasoista osaamista ja ikäihmisten palvelurakenteen asiantuntemusta. Kuva: Pohde

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella eli Pohteella kehitetään uutta palvelumallia ensihoidon ja kotiin vietävien palveluiden välimaastoon. Ikäihmisten liikkuva päivystysyksikkö tulee kotiin ja liikkuu tätä tarkoitusta varten varustetulla ambulanssilla.

Yksikön tavoitteena on tarjota oikeanlaista palvelua asukkaille oikea-aikaisesti, vähentää epätarkoituksenmukaisia päivystyskäyntejä ja muiden raskaiden palveluiden käyttöä turvallisesti. Palvelumallin avulla vahvistetaan kotiin annettavia palveluja ja eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä.

RRP2-hankkeessa tehtävän kehitystyön tarkoituksena on sairaalatasoisten palvelujen vieminen ikäihmisten kotiin. Palvelumallin avulla on mahdollista yhdistää sosiaali- ja terveydenhuollon ja ensihoidon palvelut.

Oulu ja Ii pilottikuntina

Ikäihmisten liikkuva päivystysyksikkö toimii pilotin aloitusvaiheessa Oulun ja Iin alueella. Yksikössä toimivat työparina hoitotason ensihoitaja ja sairaanhoitaja. Heillä on kotisairaalatasoista osaamista ja ikäihmisten palvelurakenteen asiantuntemusta.

Yksikön ensisijainen tehtävä on monipuoliset hoidon tarpeen arvioinnit ja tilannekartoitukset asiakkaan kotona. Yksikkö voi myös auttaa ensihoitoa päivittäisissä tehtävissä, jos yksikön varsinainen tehtävä sen sallii.

Liikkuvan päivystysyksikön ambulanssi on varusteltu niin, että sitä voidaan käyttää ensivasteyksikkönä, joka tavoittaa hätätilapotilaan nopeimmin. Yksikkö on pilotin aikana valmiudessa joka viikonpäivä aamu kymmenestä ilta kymmeneen.

Näin toimii liikkuva yksikkö

Kun asiakkaalla ilmenee avuntarve, hän itse, läheinen tai hoitohenkilöstö on yhteydessä Päivystysapuun 116117, hätänumeroon 112 tai Kotas-tilannekeskukseen.

Jos Hätäkeskus määrittelee potilaan tilanteen D-kiireellisyysluokan tehtäväksi, se ohjaa hätäpuhelun ensihoidon tilannekeskukseen. D-kiireellisyysluokka tarkoittaa sitä, että avuntarvitsijan tila on vakaa ja potilas pyritään tavoittamaan kahden tunnin kuluessa. Ensihoidon tilannekeskus käsittelee ensihoidon D-tehtäviä puhelimitse. Kotas-tilannekeskus on sairaanhoitajavetoinen konsultaatiokeskus. Terveydenhuollon ammattihenkilö tekee hoidon tarpeen arvioinnin puhelimessa.

Ensihoidon tilannekeskus tai Kotas-tilannekeskus hälyttää paikan päälle kohteeseen liikkuvan päivystysyksikön, jos puhelun perusteella on ilmennyt tarve asiakaskäynnille ja kokonaistilanteen kartoitukselle.