Oamk täydennyskouluttaa hoitoalan kansainvälisiä osaajia – tavoitteena saada Suomeen uusia sairaanhoitajia

Koulutuksessa kartoitetaan henkilön osaaminen ja luodaan yksilöllinen opiskelu- ja etenemissuunnitelma. Kuvituskuva: Mostphotos

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Sairaanhoitajaksi Suomessa -hankkeessa täydennetään EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta Suomeen tulevien opistotasoisten sairaanhoitajien osaamista. Täydennyskoulutus sisältää niin suomen kielen kuin hoitotyön sisältöjen opiskelua. Oulun ammattikorkeakoulussa haku koulutukseen on avautunut ja jatkuu 15. toukokuuta saakka. Koulutus toteutetaan kaikkiaan viidessä ammattikorkeakoulussa eri puolilla osana Sairaanhoitajaksi Suomessa -hanketta.

Koulutuksessa kartoitetaan henkilön osaaminen ja luodaan yksilöllinen opiskelu- ja etenemissuunnitelma. Opiskelu etenee itsenäisesti verkkokursseilla sekä hoitotyön ja suomen kielen opettajien viikoittaisen tuen avulla.

Kieli ja hoitotyönopit käytänteisiin

Suomen kielen taito on hoitoalalla työskenteleville keskeistä, jotta arki työpaikalla sujuu. Hankkeen täydennyskoulutukseen voi päästä, jos kielitaito on vähintään tasolla A2. Tavoitteena on saavuttaa vähintään kielitaidon taso B1, joka tarkoittaa toimivaa peruskielitaitoa.

Suomea opitaan sekä verkkokursseilla että harjoitteluissa, ja suomen kielen opiskeleminen sidotaan tiukasti ammatillisiin sisältöihin. Apuna käytetään esimerkiksi hoitotyön tyypillisiä dialogeja ja simulaatiotilanteita.

Hoitotyön sisältöihin kuuluu vähintään lääkehoidon ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmien opintojaksot. Opiskeluun kuuluvat myös harjoittelut Pohteen yksiköissä.

Pohja tulevaan koulutustarpeeseen

Sairaanhoitajaksi Suomessa -hankkeessa luodaan malli EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ei-Bachelor -tasoisten sairaanhoitajien pätevöitymiseen Suomessa. Hankkeessa kootaan myös sairaanhoitajien osaamisen arviointimenetelmiä.

Hankkeen yhteistyökorkeakoulut ovat Laurea, Oamk, Tamk, TurkuAMK ja Savonia. Hanke jatkuu vuoden 2024 loppuun. Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Urkainalaisia jo Oulussa

Ukrainalainen Viktoriia Mykhailenko on työskennellyt seitsemän vuotta Harkovan kaupungin sairaalan teho-osaston sairaanhoitajana. Nyt hän opiskelee Oamkilla Sairaanhoitajaksi Suomessa -hankkeessa. Viktoriia tuli Suomeen Ukrainasta syksyllä 2022.

Puolen vuoden aktiivisen opiskelun jälkeen hän kertoo jo sujuvasti suomeksi itsestään, perheestään ja työstään Ukrainassa. Viktoriia aloitti Oamkin täydennyskoulutuksen maaliskuussa 2023. Hänellä on koulutuksesta selkeät toiveet.

Toivon, että saan osaamista, joka auttaa minua työskentelemään Suomessa sairaanhoitajana. Haluan osata jutella paremmin suomeksi. Lisäksi haluan tietoa sairaanhoitajan päivittäisestä työstä Suomessa. Varsinkin lääkehoito tulee olemaan minulle tärkeä opintojakso”, Viktoriia kertoo.