Nuorten maksuton Walk in -mielenterveysterapia on saanut hyvän vastaanoton Oulussa

Kynnys hakeutua Walk in -terapiaan on matala. Sinne mennessä nuoren ei tarvitse olla epävarma, että onko hänen asiansa tarpeeksi tärkeä. Kuva: Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki.

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Terapia käynnistyi Oulussa huhtikuussa 2022.

”Nuoret ovat ottaneet tällaisen terapiamuodon hyvin vastaan. Kävijöitä on ollut mukavasti, aina vähintään muutama. Tähän mennessä kaikki halukkaat ovat päässeet keskustelemaan”, kertoo Diakonissalaitoksen Vamos Oulu -hankkeen valmentajana toimiva Pirita Satomaa.

Tähän mennessä Oulun Walk in -terapiassa käyneistä palautetta on antanut 42 nuorta, joista lähes puolet oli 26–29-vuotiaita. Seuraavaksi eniten kävijöitä oli ikäryhmässä 19–25-vuotiaat.  Nuorempia avuntarvitsijoita 16–18-vuotiaita oli 9 prosenttia ja alle 16-vuotiaita pari prosenttia. Kävijöistä viisi prosenttia oli yli 29-vuotiaita.

Terapiasta lähdetään keveämmällä mielellä

Yleisiä keskustelun teemoja ovat olleet arki, tulevaisuuden suunnitelmat, ihmissuhteet, itsetunto, ahdistus, masennus ja yksinäisyys.

”Nuori voi olla epävarma, että onko hänen asiansa niin tärkeä tai iso, että sen takia voi tulla terapiaan. Silloin olemme rohkaisseet, että olet oikeassa paikassa. Monesti nuori kertoo lähtevänsä terapiasta helpottuneena ja keveämmin mielin, tai että hänellä on selkeämmin tiedossa mitä harjoitella tai miten toimia seuraavaksi”, iloitsee Satomaa.

Peräti noin 95 prosenttia Oulun Walk in -terapiassa käyneistä nuorista koki, että keskustelussa puhuttiin hänelle tärkeistä asioista, ja 93 prosenttia nuorista koki tuleensa kuulluksi ja ymmärretyksi. Lisäksi 69 prosenttia koki oman tilanteensa helpottuneen terapiakäynnin myötä.

Walk in -terapiaa antavat lyhytterapeutin tai psykoterapeutin koulutuksen saaneet Oulun seurakuntien työntekijät, vapaaehtoiset terapeutit sekä Vamos Oulun työntekijät.

”Kevään aikana tuli tasaisesti lisää uusia vapaaehtoisia terapeutteja mukaan. Ihanaa, kun on ollut tulijoita tekemään tätä tärkeää työtä”, Satomaa kiittelee.

Walk in -terapia toimii oululaisessa Nuortenkahvila Kivijalassa, Asemakatu 6. Terapiaa on tarjolla keskiviikkoisin klo 15–18 anonyymisti ilman ennakkovarausta. Lyhytterapiaan kuuluu palautteen kysyminen tapaamisen aikana sekä heti sen päätyttyä anonyymin sähköisen palautteen kautta. Edellä mainitut tilastotiedot on saatu näiden perusteella.

Terapian tarjoavat Oulun seurakunnat, Diakonissalaitoksen Vamos Oulu -hanke ja vapaaehtoiset terapeutit.

Walk in -terapia

• 16–30-vuotiaille

• Ei tarvita lähetettä – ei ole niin pientä tai suurta asiaa, etteikö voisi tulla keskustelemaan

• Mitään kirjauksia käynnistä ei jää, voi tulla nimettömänä. Keskustelut ovat luottamuksellisia

• Ei tarvitse kuulua kirkkoon – hengellisistä aiheista puhutaan, jos nuori niin itse toivoo

• Voi tulla taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta

• Nuori päättää itse keskustelunaiheet, ja sitä kunnioitetaan

 

 

Lue myös