Myös OYS:ssä valmistaudutaan lakkoon – perjantaina alkava työtaistelu voi laajentua myöhemmin

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Sekä paikallisesti että valtakunnallisesti tilannetta on kuvailtu vaikeaksi. Valtakunnansovittelijan johdolla osapuolet eivät ole päässeet sopimukseen, sillä keskeisimmät kiistakysymykset ovat yhä avoinna. Ne liittyvät palkkoja ja pääsopimusta koskeviin vaatimuksiin.

Tehy ja Super vaativat sote-henkilöstön palkkojen nostamista viiden vuoden aikana vuosittain 3,6 prosenttia tavallisten sopimuskorotusten lisäksi. Työnantajapuoli pitää hoitajajärjestöjen vaatimuksia liian kalliina julkiselle sektorille.

1. huhtikuuta alkavan lakon piiriin kuuluu noin 25 000 sairaan- ja lähihoitajaa. Lakon piti alkaa jo 18. maaliskuuta, mutta työministeri Tuula Haatainen (sd.) siirsi alkamisajankohtaa kahdella viikolla.

Hoitajien laajempi lakko voi alkaa aikaisintaan 15. huhtikuuta, jolloin se koskee 13:a sairaanhoitopiiriä, ja siihen osallistuisi 40 000 sairaan- ja lähihoitajaa. Jos neuvotteluosapuolet eivät pääse sopimukseen, lakko kestänee tämän hetkisen tiedon mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä lähes koko huhtikuun ajan.

Mittavia muutoksia toiminnassa

Lakon alkaminen merkitsee mittavia muutoksia sairaaloiden toimintaan Oulussa ja Oulaisissa.

OYSin poliklinikoiden toiminta keskeytyy lähes kokonaan ja leikkausten osalta hoidetaan vain päivystysleikkaukset perjantaista 1. huhtikuuta maanantai-iltapäivään saakka. Oulaisissa sijaitsevan Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystys toimii lakon aikana, mutta kaikki muu sairaalatoiminta keskeytetään. Ensihoito turvataan.

Hoitajien työtaistelu keskeyttää kiireettömän hoidon käytännössä kokonaan, mutta palkansaajajärjestöt tekevät lakonkin aikana niin kutsuttua suojelutyötä. Sillä tarkoitetaan välitöntä hoitoa, joka on välttämätöntä potilaiden hengen turvaamiseksi ja vakavan vammautumisen estämiseksi.

Erimielisyyttä määrästä

Suojelutyö määritellään ja rajataan paikallisesti neuvotteluissa työnantajan ja palkansaajien välillä. Suojelutyöntekijöiden riittävyyden määrästä ovat osapuolet olleet erimieltä.

Oulun yliopistollisen sairaalan vs. johtajaylilääkäri Päivi Laurilan mukaan työntekijäjärjestöjen esittämä suojelutyövoima ei riitä turvaamaan välttämätöntä kiireellistä hoitoa.

”Annetuilla resursseilla pystymme pääosin turvaamaan päivystyksellisen hoidon, mutta muuta kiireellistä hoitoa, kuten syövän sädehoitoja joudutaan siirtämään. Lisäksi joudumme perumaan kaiken kiireettömän toiminnan”, Laurila toteaa.

Tehyn jäsenilleen laatiman lakko-oppaan mukaan suojelutyön piiriin voi kuulua tehohoito, mukaan lukien keskosten ja vastasyntyneiden tehohoito, päivystys, synnytykset, välitöntä hoitoa edellyttävät syöpätapaukset, dialyysihoito sekä välitön tahdosta riippumaton psykiatrinen hoito.

Lisäksi suojelutyöhön kuuluvat edellä mainittuihin hoitoihin liittyvät kiireelliset anestesiapalvelut, laboratorio- ja kuvantamispalvelut sekä muu näihin verrattava, potilaiden hengen turvaamiseksi tai pysyvän vakavan vammautumisen estämiseksi tarvittava hoito.