Muistisairas ei jää Oulussa yksin

Ristisanatehtävien kaltaisten älytehtävien arvioidaan edistävän aivoterveyttä. Kuva: Shutterstock

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Petteri Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Mia Jylhä ja Helena Seppänen työskentelevät Oulun kaupunginsairaalassa geriatrian vastaanotolla muistikoordinaattoreina. He ovat erikoistuneet oululaisten muistiasiakkaiden kokonaisvaltaiseen hoitoon ja antavat tietoa sekä arjen tukea muistiasiakkaille ja heidän läheisilleen.

Palvelun tavoitteena on asiakkaan ja läheisen mahdollisimman hyväksi koettu elämänlaatu muistisairauden eri vaiheissa.

”Yksi Muistiliiton teeseistä on: Muistisairas tarvitsee palveluohjausta ja muistikoordinaattorin tuen. Iloksemme voimmekin kertoa, että muistikoordinaattoritoiminta on juurtumassa Oulun kaupunkiin muistiasiakkaiden parhaaksi”, Jylhä ja Seppänen kertovat.

Hyvinvointikeskuksen kautta hoitoon

Muististaan huolestuneet voivat olla suoraan yhteydessä omaan hyvinvointikeskukseensa ja varata ajan muistihoitajalle. Oulussa muistitutkimukset alkavat siis hyvinvointikeskuksessa, josta tehdään tarvittaessa lähete jatkotutkimuksiin geriatrian vastaanotolle.

Muistiasiakkaan hoidon suunnittelu ja seuranta ovat Jylhän ja Seppäsen työssä avainasemassa. Muistisairauden toteamisen jälkeen he varaavat asiakkaalle ja tämän läheiselle ohjausajan vastaanotolleen.

Myös puhelinohjaus on mahdollista toteuttaa. Koordinaattorit arvioivat yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa kokonaistilannetta, toimintakykyä ja arjen sujumista.

Tarvittaessa he ohjaavat lääkehoitoa, järjestävät apua kotiin, auttavat etuuksien hakemisessa ja tukevat apuvälineiden hankinnassa. Vastaanotolla he laativat muistiasiakkaan palvelu- ja kuntoutussuunnitelman, jossa huomioidaan yksilölliset tarpeet ja toiveet.

Oulun kaupungin muistikoordinaattorit Mia Jylhä ja Helena Seppänen.

Muistiperheen tuen tarpeet muuttuvat sairauden edetessä, joten palvelujen oikea-aikainen suunnittelu ja toteutuminen ovat tärkeä osa kotona selviytymisen ja läheisen jaksamisen tukemista.

Vaikka muistiasiakkaan jatkoseuranta on omassa hyvinvointikeskuksessa, muuttuvissa tilanteissa muistiasiakkaat voivat olla myös yhteydessä muistikoordinaattoreihin matalalla kynnyksellä. Parhaiten asiakkaat tavoittavat heidät puhelimitse.

Koordinaattorit tekevät tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin, muun muassa Oulun Seudun muistiyhdistyksen ja Oulun seudun omaishoitajat -yhdistyksen kanssa. Näillä järjestöillä on paljon asiantuntemusta sekä osaamista muistiasiakkaan ja hänen läheistensä tukemiseen.

Huolehdithan aivoterveydestä

Aivoterveyteen panostaminen on tärkeä muistisairauksien lääkkeetön hoito- ja ennaltaehkäisykeino. Aivoterveydestä voi huolehtia muun muassa aktiivisella ja sosiaalisella arjella, liikunnalla ja monipuolisella ruokavaliolla. Liikunta ja kotiaskareiden tekeminen vilkastuttavat aivojen verenkiertoa ja näin edistävät muistitoimintoja.

Päävammojen välttäminen on tärkeää esimerkiksi käyttämällä pyöräillessä kypärää. Myös verenpaineen, kolesterolin ja sokeriarvojen hyvistä tasoista kannattaa huolehtia ja antaa aivoille tehtävää esimerkiksi tapaamalla ystäviä ja läheisiä sekä harrastamalla aktiivisesti. Ristikoiden täyttäminen, lukeminen, kirjoittaminen, musiikki ja käsitöiden tekeminen aktivoivat aivoja hyvin.

Myös riittävä yöuni ja lepo on tärkeää aivojen toiminnalle, palautumiselle sekä muistille. Aivojen hyvän terveyden ylläpitämiseksi on suositeltavaa myös lopettaa tupakointi ja alkoholin käyttö.

Oulun kaupungin muistikoordinaattorit tavoittaa näistä puhelinnumeroista:

Mia Jylhä 040 194 5768, Helena Seppänen 044 703 4988

Omasta tai läheisen muistista kannattaa huolestua, jos…

 • vasta puhuttu ja sovittu unohtuu

• samat tarinat ja kysymykset toistuvat

• tavarat ovat jatkuvasti hukassa

• tuttuihin toimiin tulee hankaluutta tai tuttujen asioiden hoitaminen hankaloituu

• uuden oppiminen on vaikeutunut

• eksymistaipumus lisääntyy

• tulee sanahakuisuutta, sanoja on hankala löytää

• aloitekyky heikkenee, tulee vetäytymistä eri tilanteista

• persoonallisuus muuttuu