Lintulammen asukasyhdistys palkittiin valtakunnallisella Ikiliikkuja-palkinnolla

Opetus- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen jakoi ministeriön vuosittaiset palkinnot, jossa Lintulammen asukasyhdistys ry sai vuoden 2021 Ikiliikkuja-palkinnon. Kuva: OKM

Liikunta & terveys

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Pääpalkinnon vei Suomen Valmentajat ry liikunnan sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämisestä. Liikkuva perhe -palkinto myönnettiin Oulujoen seurakunnalle, Liikkuva aikuinen -palkinto myönnettiin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluille sekä Hengitysliitolle.

Ikiliikkuja-palkinto myönnettiin Turun kaupungin liikuntapalveluille sekä Lintulammen asukasyhdistys ry:lle.

”Oli hienoa saada valtakunnallinen tunnustus tällaisessa laadukkaassa joukossa. Meille tämä tunnustus tuli ikäihmisten monipuolisesta matalan kynnyksen maksuttoman liikunnan järjestämisestä”, kommentoi Tuija Pohjola, joka on pitkäaikainen yhdistyksen aktiivijäsen.

Tunnustus kattoi muun muassa innovatiivisen, ja uuden liikuntaneuvojan oppisopimuskoulutuksen saamisen, joka on kohdennettu nimenomaan ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

”Lisäksi Kotipesätoiminta Mäntylän päiväkodilla on pitänyt sisällään yhteisöllistä kaksi kertaa viikossa olevaa monipuolista maksutonta toimintaa. Järjestämme myös 15 matalan kynnyksen maksutonta liikuntaryhmää viikossa eri puolella kaupunkia”, Pohjola lisää.

Ikiliikkuja-palkinnossa koettiin myös tärkeäksi kumppanuus kaupungin ja vanhusten palvelusäätiön ja Caritaksen kanssa.

Vahvuuksina maksuttomuus

Lintulammen asukasyhdistyksen saama Ikiliikkuja-palkinto on suuruudeltaan 3 500 euroa, ja sitä palkitsijat perustelivat tarkemmin seuraavasti:

”Toiminta on hieno esimerkki paikallisesta työstä, jossa verkottuminen poikkisektorisesti kunnan rakenteisiin on tuottanut monialaista osaamista ja iäkkäiden liikuttamista. Toimintakyvyn edistäminen on ollut keskiössä. Kohderyhmänä ovat sekä kotona asuvat että hoivan piirissä olevat ikäihmiset.”

”Asukasyhdistys on kehittänyt uutta toimintaa kouluttamalla liikuntaneuvojia ja aloittamalla Mäntylän kotipesä -pienryhmätoimintaa. Pienryhmätoiminnassa vahvuutena kodin lähellä toteutettu liikuntatoiminta ja kuljetuksen haasteeseen vastattu hyödyntämällä oppisopimusopiskelijoita saattoapuna. Vahvuuksina toiminnan maksuttomuus ja yhteistyö Oulun kaupungin kanssa. Lisäksi tiedottamisessa hyödynnetty on monikanavaisuutta.”

Lue myös